Zelfliefde als fundering voor een licht leven

Liefde uit onze eigen bron

zelfliefde

Zelfliefde is een van de drie pijlers van zelfbevrijding die ik hanteer wanneer je jezelf van zwaarte wilt bevrijden. Ik zou zelfs willen stellen dat Zelfliefde het fundament is, van waaruit we met de andere pijlers kunnen gaan werken. Zonder zelfliefde wordt dat heel lastig.

Maar wat is zelfliefde nu precies? Waarom is dit zo belangrijk en hoe kun je je zelfliefde vergroten om een stevige fundering op te bouwen voor een lichter leven?

In deze blog neem ik je graag mee in mijn visie en deze kan net wat anders zijn dan je wellicht elders over zelfliefde hebt geleerd. Het allerbelangrijkste vind ik dat je blijft voelen of dit ook bij jou past. Want dat is óók zelfliefde:)

Wat is zelfliefde?

Zelfliefde is voor mij de liefde van je Zelf, die al in jezelf aanwezig is, gebruiken om voor jezelf (wie jij nu bent als mens) te zorgen. Met zorgen bedoel ik dan de keuzes die je maakt, hoe je tegen jezelf praat, het helen van jezelf etc.

Je hoort of leest vaak dat zelfliefde iets is wat je moet leren of vergroten. Dat het hard werken is om je zelfliefde te vergroten. Er zijn allerlei oefeningen en methodes voor die je kunt gebruiken om je zelfliefde te vergroten. En ze kunnen ook zeker allemaal heel goed werken. Er zit voor mij alleen een ‘maar’ aan. En dat is dat we de bron van onze zelfliefde niet moeten vergeten. Wanneer we onze zelfliefde willen vergroten vanuit ons hoofd, omdat we hebben gehoord dat dat goed is, dan kan het inderdaad hard werken zijn.

Wanneer je echter de bron van deze liefde in je Zelf vindt, dan is het vergroten van je zelfliefde zoveel lichter. Sterker nog, dat besef je dat het er al is, en kun je vanuit die liefde zorgen voor wie je nu bent.

Mijn uitnodiging is dus om het om te keren. Wat als we er nu vanuit gaan dat die zelfliefde al binnenin ons zit? En hoe kunnen we daar dan weer bijkomen?

Voordat we hier naar gaan kijken, is het belangrijk om te begrijpen wat ik met je Zelf bedoel. Met het Zelf bedoel ik jouw ware zelf, wie jij ten diepste van binnen bent. Een ander woord hiervoor is je ziel of je essentie. Jouw essentie is liefde en licht. Dat kan nooit aangetast worden. Wat er ook gebeurd is. Die liefde van je Zelf zit dus al in jou.

Eigenlijk werkt zelfliefde dus samen met je ziel (de tweede pijler van zelfbevrijding). Het is de liefde van je ziel waarmee je voor je menszijn zorgt. En die combinatie maakt het voor mij zelfliefde. Want jij bent niet alleen je ziel, je bent ook gewoon een mens die nu een leven leeft. En juist vanuit die liefde van onze ziel mogen we helemaal van onszelf houden. Gewoon hoe we nu zijn als mens. Met alle imperfecties, alle laagjes die er omheen zitten, dat is allemaal oké. Zelfliefde is van jezelf houden om wie je nu bent. Jezelf liefde waard vinden, en jezelf alles gunnen.

Zelfbeeld

Zelfliefde is de basis van een goed zelfbeeld. Je zelfbeeld is hoe jij naar jezelf kijkt, met welke gedachten, oordelen en overtuigingen. Op basis van wat je hebt meegemaakt in je leven. Een zelfbeeld vanuit zelfliefde is als een stevige fundering voor een licht leven.

Het kan echter zijn dat je zelfbeeld niet gebaseerd is op zelfliefde, maar op schaamte. Hierdoor zoek je altijd goedkeuring en bevestiging van buitenaf. We spreken dan van een ‘laag’ zelfbeeld. Dit komt helaas vaak voor en is vaak al heel vroeg in je leven ontstaan. Het is helemaal niet gek als je dit nog voelt, want ooit heeft dit je gediend om te overleven. Alleen belemmert het je nu om voor jezelf te zorgen en om te genieten van het leven.

Een op schaamte gebaseerd zelfbeeld ontstaat vaak al in je vroege leven. Als kind wil je enerzijds de hechting met je ouders en anderzijds wil je in verbinding met jezelf blijven. Door kleinere of grotere traumatische gebeurtenissen in je jeugd ben je op een gegeven moment uit de verbinding met jezelf gegaan. Dit was onbewust en om te overleven, want uiteindelijk is voor een kind de hechting het allerbelangrijkste omdat je van je ouder of verzorger afhankelijk bent voor je overleving.

Onbewust denk je nu nog dat je geen liefde waard bent of dat je iedereen tevreden moet houden om liefde te krijgen. Hierdoor zoek je vaak bevestiging en goedkeuring van buitenaf. Gevolgen hiervan is bijvoorbeeld dat je je vaak wegcijfert, of heel perfectionistisch worden. Ook heb je snel gevoelens van schuld en schaamte.

Deze gevoelens zijn dus eigenlijk een uitnodiging om je weer te verbinden met de liefde in jeZelf, zodat je weer een stevige fundering kunt opbouwen.

Want jij bent al liefde waard. Omdat je liefde Bent. Liefde is de essentie van wie jij bent.

Zelfliefde is wanneer je dat weer helemaal gaat voelen en tegelijkertijd vanuit die bron je leven gaat leven. En daar zit dus ook een stukje grenzen aangeven bij. Een stukje schuldgevoel loslaten wanneer je kiest voor jezelf. Een stukje perfectionisme loslaten. De mening van anderen loslaten. Het zijn allemaal uitingen van zelfliefde.

Dit volgt allemaal vanuit die bron van Liefde die je in jezelf hebt gevonden. Want die is er. Altijd. En als je de bron niet meer voelt, dan is dat een uitnodiging om je hier weer mee te verbinden.

Oefening verbinden met jouw bron van Liefde

En dit betekent niet dat je hier heel veel voor hoeft te doen. Nee, het is juist het tegenovergestelde. Je mag juist veel meer laten. Bijvoorbeeld door regelmatig te gaan zitten met je hand op je hart met de intentie om contact te maken met die liefde van jeZelf. Met die liefde in jeZelf. Meer is er niet voor nodig. Neem hier maar rustig de tijd voor. Hoe harder je probeert, hoe lastiger het vaak is. Je mag ontspannen en beseffen dat jij al helemaal goed genoeg bent en liefde waard bent. En dat die bron van Liefde in jou wacht.

Keuzes maken vanuit Zelfliefde

Wat je vervolgens kunt doen, is jezelf gedurende de dag regelmatig de vraag te stellen:

Wat zou zelfliefde doen?

Deze vraag helpt je herinneren om je acties en keuzes vanuit die liefdevolle bron in jou te laten komen. Om elke keer weer terug te keren naar de liefde in jezelf. Voor je Zelf is er geen haast en geen oordeel. Het gunt jou het allerbeste, ook ervaringen, en het mag licht zijn.

Je kunt deze vraag op allerlei momenten in je dag inzetten. Om voor jezelf te zorgen, om je grenzen aan te geven, om meer te ontspannen of juist wanneer je een stapje uit je comfortzone wilt zetten. Want jouw Zelf, de plek waar je Zelfliefde vandaan komt, weet precies wat nu goed is voor jou op dit moment. Het houdt niet alleen rekening met de verlangens vanuit je ziel, maar ook met je hele mens-zijn.

Zo kan het antwoord op de vraag ‘Wat zou zelfliefde doen’ de ene keer zijn dat je nu gewoon eerst gaat ontspannen. Terwijl je op een ander moment in je leven juist het antwoord krijgt dat je die opleiding mag gaan doen. Er is dus geen één antwoord, maar een antwoord dat rekening houdt met wat er binnenin jou (als ziel én menszijn) speelt. En dit is zo ontzettend waardevol.

Zelfliefde komt van binnenuit

Het gaat er dus om dat je weer contact gaat maken met die bron van Liefde van je ZELF. Die in jezelf aanwezig is. En je in jouw dagelijks leven voor jezelf mag gebruiken. Voor de keuzes die je maakt en de dingen die je doet.

Je mag daarbij loslaten dat je er van alles voor ‘moet’ doen om je zelfliefde te vergroten. Voel je de druk die dit geeft? Moeten is een vorm van angst, en angst is het tegenovergestelde van liefde.

Wanneer je de bron van liefde in jezelf hebt gevonden, dan volgen alle andere acties daaruit als vanzelf. Dan doe je dit vanuit jouw eigen innerlijke bron van liefde.

Zo kun je jezelf als mens verder bevrijden en je leven stapje voor stapje lichter maken.

ZelfLiefde activatie

Wil jij je weer verbinden met jouw innerlijke bron van liefde? Zodat je nog meer vanuit Zelfliefde in je dagelijks leven voor jezelf kunt kiezen? En het makkelijker en lichter wordt om bijvoorbeeld je grenzen aan te geven, schuldgevoel los te laten, perfectionisme los te laten en de mening van anderen los te laten?

Dan is de Zelfliefde activatie misschien iets voor jou! Met deze geleide audio meditatie / lichtactivatie kun je je Zelfliefde van binnenuit activeren. We activeren de liefde van ons Zelf, die reeds in ons aanwezig is. Het is de Liefde van ons ware zelf, onze ziel of essentie. Want vanuit die liefdevolle bron is het makkelijker en lichter om voor jezelf te zorgen en voor jezelf te kiezen. Ook is Zelfliefde de basis om jezelf verder te helen en te bevrijden van alles wat zwaarte geeft.

Zelfliefde is de fundering voor een licht leven, en deze activatie helpt jou je weer te verbinden met die bron van zelfliefde.

Posted in

Nicole Nefs-Willard

Als holistisch transformatiecoach is het mijn missie om jou te helpen jezelf te bevrijden zodat je weer voluit kunt genieten van het leven. Hierbij richt ik mij zowel op het omarmen van je aardse mens-zijn en het helen van je innerlijk kind als op de verbinding met jouw ziel. Omdat juist deze combinatie zo krachtig en waardevol is.

Liefde uit onze eigen bron

zelfliefde

Zelfliefde is een van de drie pijlers van zelfbevrijding die ik hanteer wanneer je jezelf van zwaarte wilt bevrijden. Ik zou zelfs willen stellen dat Zelfliefde het fundament is, van waaruit we met de andere pijlers kunnen gaan werken. Zonder zelfliefde wordt dat heel lastig.

Maar wat is zelfliefde nu precies? Waarom is dit zo belangrijk en hoe kun je je zelfliefde vergroten om een stevige fundering op te bouwen voor een lichter leven?

In deze blog neem ik je graag mee in mijn visie en deze kan net wat anders zijn dan je wellicht elders over zelfliefde hebt geleerd. Het allerbelangrijkste vind ik dat je blijft voelen of dit ook bij jou past. Want dat is óók zelfliefde:)

Wat is zelfliefde?

Zelfliefde is voor mij de liefde van je Zelf, die al in jezelf aanwezig is, gebruiken om voor jezelf (wie jij nu bent als mens) te zorgen. Met zorgen bedoel ik dan de keuzes die je maakt, hoe je tegen jezelf praat, het helen van jezelf etc.

Je hoort of leest vaak dat zelfliefde iets is wat je moet leren of vergroten. Dat het hard werken is om je zelfliefde te vergroten. Er zijn allerlei oefeningen en methodes voor die je kunt gebruiken om je zelfliefde te vergroten. En ze kunnen ook zeker allemaal heel goed werken. Er zit voor mij alleen een ‘maar’ aan. En dat is dat we de bron van onze zelfliefde niet moeten vergeten. Wanneer we onze zelfliefde willen vergroten vanuit ons hoofd, omdat we hebben gehoord dat dat goed is, dan kan het inderdaad hard werken zijn.

Wanneer je echter de bron van deze liefde in je Zelf vindt, dan is het vergroten van je zelfliefde zoveel lichter. Sterker nog, dat besef je dat het er al is, en kun je vanuit die liefde zorgen voor wie je nu bent.

Mijn uitnodiging is dus om het om te keren. Wat als we er nu vanuit gaan dat die zelfliefde al binnenin ons zit? En hoe kunnen we daar dan weer bijkomen?

Voordat we hier naar gaan kijken, is het belangrijk om te begrijpen wat ik met je Zelf bedoel. Met het Zelf bedoel ik jouw ware zelf, wie jij ten diepste van binnen bent. Een ander woord hiervoor is je ziel of je essentie. Jouw essentie is liefde en licht. Dat kan nooit aangetast worden. Wat er ook gebeurd is. Die liefde van je Zelf zit dus al in jou.

Eigenlijk werkt zelfliefde dus samen met je ziel (de tweede pijler van zelfbevrijding). Het is de liefde van je ziel waarmee je voor je menszijn zorgt. En die combinatie maakt het voor mij zelfliefde. Want jij bent niet alleen je ziel, je bent ook gewoon een mens die nu een leven leeft. En juist vanuit die liefde van onze ziel mogen we helemaal van onszelf houden. Gewoon hoe we nu zijn als mens. Met alle imperfecties, alle laagjes die er omheen zitten, dat is allemaal oké. Zelfliefde is van jezelf houden om wie je nu bent. Jezelf liefde waard vinden, en jezelf alles gunnen.

Zelfbeeld

Zelfliefde is de basis van een goed zelfbeeld. Je zelfbeeld is hoe jij naar jezelf kijkt, met welke gedachten, oordelen en overtuigingen. Op basis van wat je hebt meegemaakt in je leven. Een zelfbeeld vanuit zelfliefde is als een stevige fundering voor een licht leven.

Het kan echter zijn dat je zelfbeeld niet gebaseerd is op zelfliefde, maar op schaamte. Hierdoor zoek je altijd goedkeuring en bevestiging van buitenaf. We spreken dan van een ‘laag’ zelfbeeld. Dit komt helaas vaak voor en is vaak al heel vroeg in je leven ontstaan. Het is helemaal niet gek als je dit nog voelt, want ooit heeft dit je gediend om te overleven. Alleen belemmert het je nu om voor jezelf te zorgen en om te genieten van het leven.

Een op schaamte gebaseerd zelfbeeld ontstaat vaak al in je vroege leven. Als kind wil je enerzijds de hechting met je ouders en anderzijds wil je in verbinding met jezelf blijven. Door kleinere of grotere traumatische gebeurtenissen in je jeugd ben je op een gegeven moment uit de verbinding met jezelf gegaan. Dit was onbewust en om te overleven, want uiteindelijk is voor een kind de hechting het allerbelangrijkste omdat je van je ouder of verzorger afhankelijk bent voor je overleving.

Onbewust denk je nu nog dat je geen liefde waard bent of dat je iedereen tevreden moet houden om liefde te krijgen. Hierdoor zoek je vaak bevestiging en goedkeuring van buitenaf. Gevolgen hiervan is bijvoorbeeld dat je je vaak wegcijfert, of heel perfectionistisch worden. Ook heb je snel gevoelens van schuld en schaamte.

Deze gevoelens zijn dus eigenlijk een uitnodiging om je weer te verbinden met de liefde in jeZelf, zodat je weer een stevige fundering kunt opbouwen.

Want jij bent al liefde waard. Omdat je liefde Bent. Liefde is de essentie van wie jij bent.

Zelfliefde is wanneer je dat weer helemaal gaat voelen en tegelijkertijd vanuit die bron je leven gaat leven. En daar zit dus ook een stukje grenzen aangeven bij. Een stukje schuldgevoel loslaten wanneer je kiest voor jezelf. Een stukje perfectionisme loslaten. De mening van anderen loslaten. Het zijn allemaal uitingen van zelfliefde.

Dit volgt allemaal vanuit die bron van Liefde die je in jezelf hebt gevonden. Want die is er. Altijd. En als je de bron niet meer voelt, dan is dat een uitnodiging om je hier weer mee te verbinden.

Oefening verbinden met jouw bron van Liefde

En dit betekent niet dat je hier heel veel voor hoeft te doen. Nee, het is juist het tegenovergestelde. Je mag juist veel meer laten. Bijvoorbeeld door regelmatig te gaan zitten met je hand op je hart met de intentie om contact te maken met die liefde van jeZelf. Met die liefde in jeZelf. Meer is er niet voor nodig. Neem hier maar rustig de tijd voor. Hoe harder je probeert, hoe lastiger het vaak is. Je mag ontspannen en beseffen dat jij al helemaal goed genoeg bent en liefde waard bent. En dat die bron van Liefde in jou wacht.

Keuzes maken vanuit Zelfliefde

Wat je vervolgens kunt doen, is jezelf gedurende de dag regelmatig de vraag te stellen:

Wat zou zelfliefde doen?

Deze vraag helpt je herinneren om je acties en keuzes vanuit die liefdevolle bron in jou te laten komen. Om elke keer weer terug te keren naar de liefde in jezelf. Voor je Zelf is er geen haast en geen oordeel. Het gunt jou het allerbeste, ook ervaringen, en het mag licht zijn.

Je kunt deze vraag op allerlei momenten in je dag inzetten. Om voor jezelf te zorgen, om je grenzen aan te geven, om meer te ontspannen of juist wanneer je een stapje uit je comfortzone wilt zetten. Want jouw Zelf, de plek waar je Zelfliefde vandaan komt, weet precies wat nu goed is voor jou op dit moment. Het houdt niet alleen rekening met de verlangens vanuit je ziel, maar ook met je hele mens-zijn.

Zo kan het antwoord op de vraag ‘Wat zou zelfliefde doen’ de ene keer zijn dat je nu gewoon eerst gaat ontspannen. Terwijl je op een ander moment in je leven juist het antwoord krijgt dat je die opleiding mag gaan doen. Er is dus geen één antwoord, maar een antwoord dat rekening houdt met wat er binnenin jou (als ziel én menszijn) speelt. En dit is zo ontzettend waardevol.

Zelfliefde komt van binnenuit

Het gaat er dus om dat je weer contact gaat maken met die bron van Liefde van je ZELF. Die in jezelf aanwezig is. En je in jouw dagelijks leven voor jezelf mag gebruiken. Voor de keuzes die je maakt en de dingen die je doet.

Je mag daarbij loslaten dat je er van alles voor ‘moet’ doen om je zelfliefde te vergroten. Voel je de druk die dit geeft? Moeten is een vorm van angst, en angst is het tegenovergestelde van liefde.

Wanneer je de bron van liefde in jezelf hebt gevonden, dan volgen alle andere acties daaruit als vanzelf. Dan doe je dit vanuit jouw eigen innerlijke bron van liefde.

Zo kun je jezelf als mens verder bevrijden en je leven stapje voor stapje lichter maken.

ZelfLiefde activatie

Wil jij je weer verbinden met jouw innerlijke bron van liefde? Zodat je nog meer vanuit Zelfliefde in je dagelijks leven voor jezelf kunt kiezen? En het makkelijker en lichter wordt om bijvoorbeeld je grenzen aan te geven, schuldgevoel los te laten, perfectionisme los te laten en de mening van anderen los te laten?

Dan is de Zelfliefde activatie misschien iets voor jou! Met deze geleide audio meditatie / lichtactivatie kun je je Zelfliefde van binnenuit activeren. We activeren de liefde van ons Zelf, die reeds in ons aanwezig is. Het is de Liefde van ons ware zelf, onze ziel of essentie. Want vanuit die liefdevolle bron is het makkelijker en lichter om voor jezelf te zorgen en voor jezelf te kiezen. Ook is Zelfliefde de basis om jezelf verder te helen en te bevrijden van alles wat zwaarte geeft.

Zelfliefde is de fundering voor een licht leven, en deze activatie helpt jou je weer te verbinden met die bron van zelfliefde.

Posted in

Nicole Nefs-Willard

Als holistisch transformatiecoach is het mijn missie om jou te helpen jezelf te bevrijden zodat je weer voluit kunt genieten van het leven. Hierbij richt ik mij zowel op het omarmen van je aardse mens-zijn en het helen van je innerlijk kind als op de verbinding met jouw ziel. Omdat juist deze combinatie zo krachtig en waardevol is.

Nicole Nefs-Willard

Als holistisch transformatiecoach is het mijn missie om jou te helpen jezelf te bevrijden zodat je weer voluit kunt genieten van het leven. Hierbij richt ik mij zowel op het omarmen van je aardse mens-zijn en het helen van je innerlijk kind als op de verbinding met jouw ziel. Omdat juist deze combinatie zo krachtig en waardevol is.