Lastige emoties: een bron van wijsheid

Emoties als ingang naar je behoeftes

lastige emoties

Lastige emoties worden vaak als negatief of ongewenst gezien. Ze hebben een lage trilling en je voelt je rot. Ofwel ze overweldigen je, of je hebt moeite om ze überhaupt te voelen.

Toch ligt er een enorme kracht in onze gevoelens. Ook, en misschien wel juist, in de lastige emoties. Ze vertellen je namelijk iets over je behoeftes en wat jij van jezelf nodig hebt om je nog prettiger te voelen. Om nog meer jezelf te zijn. En om nog meer rust te kunnen ervaren. Dus juist om meer de prettige emoties te kunnen ervaren en zo je trilling te verhogen.

Hoe kun je dan met deze emoties omgaan? Zonder in verdedigingsmechanismen te schieten? En welke boodschap hebben ze voor je?

Lastige emoties als onderdeel van het leven

Voordat we in de onderliggende boodschap van deze emoties duiken en kijken hoe we ermee om kunnen gaan, is het belangrijk om eerst te accepteren dat negatieve emoties bij ons leven horen. Zonder licht is er geen duisternis en andersom. Ik vergelijk het weleens met een regenboog. Hiervoor heb je zowel zon als regen nodig. Je hebt dus zowel je positieve als negatieve emoties nodig, maar eigenlijk vind ik die termen niet zo prettig. Ik spreek liever van fijne en lastige emoties.

Onder fijne emoties vallen bijvoorbeeld: blij, dankbaar, tevreden, genieten

Onder lastige emoties vallen bijvoorbeeld: angst, boosheid, verdriet, schuld, schaamte

Maar dat wil niet zeggen dat deze lastige emoties ongewenst of negatief zijn. Ze hebben vaak juist een belangrijke boodschap voor ons!

De onderliggende behoeftes van lastige emoties

De tweede stap is dus te erkennen wat deze onderliggende boodschappen van onze lastige emoties zijn, welke behoeftes liggen eronder? Ik richt mij hierbij op de meest voorkomende lastige emoties die bovendien een belangrijke boodschap hebben. Andere emoties zijn hier vaak van afgeleid.

Schuld

De functie van schuld is om te voorkomen dat we anderen pijn doen, en om het weer goed te maken als we iets hebben gedaan dat niet goed is. Schuld gaat dus altijd over iets dat je dóet. De behoefte onder schuld is verbinding met anderen. Je wil ergens bij horen, en bovendien was dit ooit essentieel voor je overleving, het raakt dus ook je gevoel van veiligheid. Daarnaast heeft schuld ons ook het idee dat we controle hebben, omdat we er dan de volgende keer iets aan kunnen doen om het te voorkomen.

Schaamte

Schaamte gaat nog dieper dan schuld, het gaat niet om wat je doet, maar om wie je bént. En weet je wat het lastige hieraan is? Je denk dat je je schaamt voor iets wat je hebt gedáán. Maar schaamte gaan altijd over wie je bént. Daarom is het vaak zo lastig om schaamte en schuld uit elkaar te houden. Beiden gaan om de behoefte om aardig gevonden te worden en erbij te horen. Maar bij schaamte is de dieperliggende overtuiging dat je dat niet waard bent. Schaamte is meestal een uiting van een traumatische gebeurtenis, vaak al in je vroege jeugd.

Daarmee gaat schaamte dus ook over verbinding, maar dan over de verbinding met je ZELF. Met je ziel, je essentie, en de bron. Je gelooft dat je bent afgescheiden van deze bron. Maar dat kan niet, want van binnen ben je nog heel en compleet. Schaamte geeft dus aan dat je deze verbinding met jezelf weer kunt herstellen.

Boosheid

Wanneer je boosheid ervaart dan geeft dit aan dat er over je grenzen is gegaan. Het is vaak de onze eerste automatische reactie op afwijzing, bijvoorbeeld wanneer iemand iets onaardigs tegen je zegt. Deze boosheid wil de kwetsbare delen in jezelf beschermen, eigenlijk wordt er op zo’n moment een oud kwetsbaar deel geraakt. Een gebeurtenis van vroeger waarin je je niet gezien, gehoord of geliefd voelde. Door de onderzoeken welke van deze behoeftes er onder jouw boosheid liggen, kun je inzicht krijgen hoe je jezelf kunt helen, en kan de boosheid jou loslaten.

Hiervoor is het wel belangrijk om er eerst naar te luisteren, het te verwelkomen. Velen van ons hebben geleerd dat ‘boos zijn’ slecht is, maar hierdoor lukt het ook niet meer goed om je grenzen aan te geven en blijven dezelfde situaties jou triggeren. Wanneer je je boosheid onderdrukt, kan dit uiteindelijk leiden tot woede, zelfdestructief gedrag, verbittering of ziekte.

Angst

Angst is er om jou te beschermen. Vaak vinden we angst maar lastig, maar in de kern wil het jou alleen maar beschermen. Door je angst te onderzoeken, zul je merken dat het al ontspant. Je kunt vervolgens zelf bepalen wat je ermee doet en of het terecht is. Hierdoor hoeft de angst je niet meer te verlammen en ontstaat er ruimte voor vertrouwen. Daar waar je angst voelt in je lichaam, kun je ook altijd vertrouwen vinden. Eigenlijk is angst een behoefte om je te verbinden aan vertrouwen, vertrouwen in jezelf en vertrouwen in het leven.

Verdriet

Verdriet heeft als functie om verlies te verwerken, om je wond schoon te spoelen en te helen. Net als bij schuld en schaamte ligt onder verdriet de behoefte aan verbondenheid. In de verbinding met anderen kunnen we ons verlies verwerken. Wanneer je in je jeugd hebt ervaren, dat er geen steun was wanneer je verdrietig was, dan kan het zijn dat je je automatisch terugtrekt wanneer je je verdrietig voelt. Misschien schaam je je zelfs voor je tranen, dan mag je eerst de verbinding met jezelf herstellen.

Automatische reacties op lastige emoties

Nu we weten welke boodschappen er onder onze lastige emoties liggen, is de volgende stap om je emoties toe te laten wanneer ze zich aandienen. En dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Want onbewust, instinctief, gaan we onze emoties namelijk vaak uit de weg.

Het kan fijn zijn om je eerst bewust te worden van de automatische reacties die we vaak hebben op ‘lastige’ emoties. Misschien herken je er een of meerdere die je weleens toepast, eigenlijk passen we ze allemaal wel toe, alleen heb je soms voor de ene manier een voorkeur ontwikkeld omdat dit je destijds heeft geholpen. Wat zijn deze reacties dan?

Vluchten

Iedereen zoekt weleens afleiding in werk, scrollen op social media, eten of iets anders om bezig te blijven en vooral niet te hoeven voelen. Natuurlijk werkt dit maar tijdelijk, en komt het gevoel altijd weer terug. Bovendien worden we hier geprikkeld van omdat we niet meer goed kunnen ontspannen.

Vechten

Wanneer je de ander de schuld geeft of veroordeelt, dan ben je aan het vechten. Je gaat er van uit dat je je beter zal voelen wanneer de ander verandert, maar eigenlijk ga je hiermee je eigen gevoelens uit de weg. Hiermee geef je eigenlijk je kracht uit handen, want je hebt vaak geen invloed op de daden van anderen.

Waar je wel invloed op hebt, zijn je eigen gevoelens, jouw reacties op de ander. En dat betekent niet dat je hoeft goed te keuren wat de ander doet, maar wel dat je je eigen welzijn voorop stelt en daarom goed voor je gevoelens wilt zorgen.

Wanneer je merkt dat je anderen snel de schuld geeft of veroordeelt, dan is het waardevol om te onderzoeken welke oordelen of schuldgevoelens je wellicht nog naar jezelf hebt. Dit is niet altijd makkelijk, maar zoals je net hebt gelezen ligt er een enorme wijsheid in deze ‘lastige’ emoties.

Bevriezen/vermijden

Wanneer je als kind niet kon vechten of vluchten, dan kon je alleen nog bevriezen. Dit uit zich in je huidige leven door je emoties niet meer goed te voelen. Je ontkent ze, rationaliseert ze, analyseert ze, maakt ze kleiner dan ze zijn. Je probeert diepe gesprekken te vermijden en als het ongemakkelijk voelt dan lach je het weg. Hierdoor lukt het je echter ook niet goed om echte verbinding met anderen te voelen. Onze emoties, inclusief de ‘lastige’ maken ons mens en verbinden ons met elkaar.

Vaak speelt bij bevriezing ook schaamte mee.  Schaamte zorgt ervoor dat je je emoties verbergt. Wanneer je moeite hebt met het uiten van je emoties, dan ligt in de emotie schaamte de wijsheid om je weer te verbinden met de liefde in jezelf. Vandaaruit kun je je weer verbinden met anderen.

Belang van compassie

Je hoeft je niet schuldig te voelen wanneer je nu tot de conclusie komt dat je een of meerdere van deze mechanismen weleens (of vaak) toepast. We doen dit vrijwel allemaal in meer of minder mate. Dit gaat geheel onbewust en heeft ook gediend om je te beschermen zodat je pijnlijke emoties je niet overweldigden. Zodra je je hiervan bewust wordt, kun je beseffen dat je nu volwassen bent, en sterk genoeg om je emoties te doorvoelen. Je hoeft dit niet alleen te doen, je mag juist ook hulp vragen bij het aangaan van deze emoties.

Ook hierin is het belangrijk om heel zacht en compassievol voor jezelf te zijn. Deze beschermingsmechanismes waren er voor jou. Je mag stapje voor stapje oefenen om je emoties toe te laten en naar de boodschap te luisteren. Het hoeft niet in één keer te lukken. Elke keer wanneer het je lukt om naar de boodschap te luisteren, kun je iets meer van de kracht die erin ligt vrij maken.

Oefening om lastige emoties toe te laten

Onderstaande oefening kun je gebruiken om je emoties toe te laten, te doorvoelen en te onderzoeken. Ik heb deze oefening beschreven zoals je hem in een meditatie kunt doen, maar je kunt het (iets aangepast) ook schrijvend doen. Beide manieren zijn waardevol en werken krachtig, het is aan jou welke methode je op dit moment het meest aanspreekt.

Stap 1: Neem een moment voor jezelf. Je kunt je ogen sluiten wanneer je dat fijn vindt. Wanneer je het gevoel hebt dat je emoties je overweldigen, kun je ook open houden om in het hier en nu te blijven.

Stap 2: Benoem de emotie. Bijvoorbeeld ‘ik ervaar angst’. Door het zo te benoemen (en niet ‘ik ben bang’) creëer je als het ware wat afstand. Hierdoor kun je vaak al een stukje ontspannen en wordt het makkelijker de emotie toe te laten. Het kan trouwens ook heel goed zijn dat je de emoties niet goed kunt benoemen, bijvoorbeeld doordat er meerdere emoties door elkaar lopen, of doordat je ze niet meer herkent. Probeer dan te omschrijven wat je voelt, bijvoorbeeld ‘ik ervaar een gevoel van onrust’.

Stap 3: Voel de emotie in je lichaam. Laat dit gevoel er zijn en benoem het. Waar voel je het? Is het groot, klein, drukkend? Heeft het misschien een kleur? Neem hier rustig de tijd voor.

Stap 4: Stel je dan voor dat deze emotie in je handen hebt. Kijk haar maar in de ogen, onderzoek haar van alle kanten, zonder oordeel, maar met compassie en zachtheid en liefde alsof ze een heel kwetsbaar vogeltje is.

Stap 5: Welke boodschap heeft de emotie voor je? Waar heb jij behoefte aan? Wanneer je hier rustig de tijd voor neemt, en de boodschap ontvangt, zul je merken dat de emotie jou nu loslaat.

Stap 6: Bedank jezelf dat je de tijd hebt genomen voor deze emotie.

Stap 7: Onderzoek hoe je voor jezelf deze behoefte kunt vervullen. Wat heb jij nu van jezelf nodig? Misschien kun je iets voor zelfliefde doen of voor je innerlijk kind. Kijk maar wat er in je op komt.

Stapje voor stapje kun je jezelf zo verder helen en zul je merken dat je deze ‘lastige’ emoties minder vaak ervaart. Al zullen ze altijd onderdeel blijven van ons leven als mens-zijn, en kunnen we altijd blijven groeien naar nog meer verbinding met onszelf en de wereld om ons heen. Wanneer je ze niet enkel meer als ‘lastig’ ervaart, maar juist ook als boodschap, zul je merken dat je meer rust gaat ervaren. Je hoeft dan minder te vechten of te vluchten. Hoe meer je de minder fijne emoties toe laat, hoe meer ruimte er komt voor de fijne emoties en voor je gevoelens.

Lastige emoties en je innerlijk kind

Het innerlijk kind is een prachtige ingang om met je emoties te werken. Je innerlijk kind is een metafoor voor de onverwerkte emoties uit je verleden. Bijvoorbeeld in geval van traumatische gebeurtenissen heb je vaak last van gevoelens van schaamte en schuld. Of misschien voel je nog boosheid over iets wat jou is aangedaan. Of je vindt het helemaal lastig om emoties te voelen, omdat je dit gevoel lang geleden als zelfbescherming hebt uitgeschakeld. Maar daarmee voel je ook je fijne gevoelens minder goed, en je onderbuikgevoelens, je intuïtie.

Wanneer je je emoties lange tijd onderdrukt, voelt dit vaak als een algeheel onrustig gevoel. Het lukt ook niet goed meer om te ontspannen. Je kunt er de hand niet op leggen. Misschien voel je je vaker geprikkeld. Of reageer je soms ineens heel heftig, omdat je emoties zich zo lang hebben opgestapeld dat de bom als het ware barst. Je emoties kunnen zich ook naar binnen richten, in je lichaam, en zo ziektes veroorzaken (al is dat in mijn visie niet de enige oorzaak van ziektes, het kan wel een rol spelen).

Wanneer je moeite hebt met het toelaten van je emoties, kan het dus fijn zijn om je te verdiepen in je innerlijk kind. Om te onderzoeken hoe je haar en je onverwerkte emoties verder kunt helen. Je innerlijk kind weet precies wat jij nodig heeft, ze is een enorme bron van wijsheid in jezelf die je weer aan kunt spreken. Zodat je vanuit je volwassen ik nu voor haar kunt zorgen.  Bovendien staat je innerlijk kind niet alleen voor de lastige onverwerkte emoties, maar juist ook voor de fijne zoals vreugde en verwondering. In verbinding met je innerlijk kind kun je zo ook meer ruimte maken voor deze fijne emoties en voor je intuïtie.

 

Posted in

Nicole Nefs-Willard

Als holistisch transformatiecoach is het mijn missie om jou te helpen jezelf te bevrijden zodat je weer voluit kunt genieten van het leven. Hierbij richt ik mij zowel op het omarmen van je aardse mens-zijn en het helen van je innerlijk kind als op de verbinding met jouw ziel. Omdat juist deze combinatie zo krachtig en waardevol is.

Emoties als ingang naar je behoeftes

lastige emoties

Lastige emoties worden vaak als negatief of ongewenst gezien. Ze hebben een lage trilling en je voelt je rot. Ofwel ze overweldigen je, of je hebt moeite om ze überhaupt te voelen.

Toch ligt er een enorme kracht in onze gevoelens. Ook, en misschien wel juist, in de lastige emoties. Ze vertellen je namelijk iets over je behoeftes en wat jij van jezelf nodig hebt om je nog prettiger te voelen. Om nog meer jezelf te zijn. En om nog meer rust te kunnen ervaren. Dus juist om meer de prettige emoties te kunnen ervaren en zo je trilling te verhogen.

Hoe kun je dan met deze emoties omgaan? Zonder in verdedigingsmechanismen te schieten? En welke boodschap hebben ze voor je?

Lastige emoties als onderdeel van het leven

Voordat we in de onderliggende boodschap van deze emoties duiken en kijken hoe we ermee om kunnen gaan, is het belangrijk om eerst te accepteren dat negatieve emoties bij ons leven horen. Zonder licht is er geen duisternis en andersom. Ik vergelijk het weleens met een regenboog. Hiervoor heb je zowel zon als regen nodig. Je hebt dus zowel je positieve als negatieve emoties nodig, maar eigenlijk vind ik die termen niet zo prettig. Ik spreek liever van fijne en lastige emoties.

Onder fijne emoties vallen bijvoorbeeld: blij, dankbaar, tevreden, genieten

Onder lastige emoties vallen bijvoorbeeld: angst, boosheid, verdriet, schuld, schaamte

Maar dat wil niet zeggen dat deze lastige emoties ongewenst of negatief zijn. Ze hebben vaak juist een belangrijke boodschap voor ons!

De onderliggende behoeftes van lastige emoties

De tweede stap is dus te erkennen wat deze onderliggende boodschappen van onze lastige emoties zijn, welke behoeftes liggen eronder? Ik richt mij hierbij op de meest voorkomende lastige emoties die bovendien een belangrijke boodschap hebben. Andere emoties zijn hier vaak van afgeleid.

Schuld

De functie van schuld is om te voorkomen dat we anderen pijn doen, en om het weer goed te maken als we iets hebben gedaan dat niet goed is. Schuld gaat dus altijd over iets dat je dóet. De behoefte onder schuld is verbinding met anderen. Je wil ergens bij horen, en bovendien was dit ooit essentieel voor je overleving, het raakt dus ook je gevoel van veiligheid. Daarnaast heeft schuld ons ook het idee dat we controle hebben, omdat we er dan de volgende keer iets aan kunnen doen om het te voorkomen.

Schaamte

Schaamte gaat nog dieper dan schuld, het gaat niet om wat je doet, maar om wie je bént. En weet je wat het lastige hieraan is? Je denk dat je je schaamt voor iets wat je hebt gedáán. Maar schaamte gaan altijd over wie je bént. Daarom is het vaak zo lastig om schaamte en schuld uit elkaar te houden. Beiden gaan om de behoefte om aardig gevonden te worden en erbij te horen. Maar bij schaamte is de dieperliggende overtuiging dat je dat niet waard bent. Schaamte is meestal een uiting van een traumatische gebeurtenis, vaak al in je vroege jeugd.

Daarmee gaat schaamte dus ook over verbinding, maar dan over de verbinding met je ZELF. Met je ziel, je essentie, en de bron. Je gelooft dat je bent afgescheiden van deze bron. Maar dat kan niet, want van binnen ben je nog heel en compleet. Schaamte geeft dus aan dat je deze verbinding met jezelf weer kunt herstellen.

Boosheid

Wanneer je boosheid ervaart dan geeft dit aan dat er over je grenzen is gegaan. Het is vaak de onze eerste automatische reactie op afwijzing, bijvoorbeeld wanneer iemand iets onaardigs tegen je zegt. Deze boosheid wil de kwetsbare delen in jezelf beschermen, eigenlijk wordt er op zo’n moment een oud kwetsbaar deel geraakt. Een gebeurtenis van vroeger waarin je je niet gezien, gehoord of geliefd voelde. Door de onderzoeken welke van deze behoeftes er onder jouw boosheid liggen, kun je inzicht krijgen hoe je jezelf kunt helen, en kan de boosheid jou loslaten.

Hiervoor is het wel belangrijk om er eerst naar te luisteren, het te verwelkomen. Velen van ons hebben geleerd dat ‘boos zijn’ slecht is, maar hierdoor lukt het ook niet meer goed om je grenzen aan te geven en blijven dezelfde situaties jou triggeren. Wanneer je je boosheid onderdrukt, kan dit uiteindelijk leiden tot woede, zelfdestructief gedrag, verbittering of ziekte.

Angst

Angst is er om jou te beschermen. Vaak vinden we angst maar lastig, maar in de kern wil het jou alleen maar beschermen. Door je angst te onderzoeken, zul je merken dat het al ontspant. Je kunt vervolgens zelf bepalen wat je ermee doet en of het terecht is. Hierdoor hoeft de angst je niet meer te verlammen en ontstaat er ruimte voor vertrouwen. Daar waar je angst voelt in je lichaam, kun je ook altijd vertrouwen vinden. Eigenlijk is angst een behoefte om je te verbinden aan vertrouwen, vertrouwen in jezelf en vertrouwen in het leven.

Verdriet

Verdriet heeft als functie om verlies te verwerken, om je wond schoon te spoelen en te helen. Net als bij schuld en schaamte ligt onder verdriet de behoefte aan verbondenheid. In de verbinding met anderen kunnen we ons verlies verwerken. Wanneer je in je jeugd hebt ervaren, dat er geen steun was wanneer je verdrietig was, dan kan het zijn dat je je automatisch terugtrekt wanneer je je verdrietig voelt. Misschien schaam je je zelfs voor je tranen, dan mag je eerst de verbinding met jezelf herstellen.

Automatische reacties op lastige emoties

Nu we weten welke boodschappen er onder onze lastige emoties liggen, is de volgende stap om je emoties toe te laten wanneer ze zich aandienen. En dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Want onbewust, instinctief, gaan we onze emoties namelijk vaak uit de weg.

Het kan fijn zijn om je eerst bewust te worden van de automatische reacties die we vaak hebben op ‘lastige’ emoties. Misschien herken je er een of meerdere die je weleens toepast, eigenlijk passen we ze allemaal wel toe, alleen heb je soms voor de ene manier een voorkeur ontwikkeld omdat dit je destijds heeft geholpen. Wat zijn deze reacties dan?

Vluchten

Iedereen zoekt weleens afleiding in werk, scrollen op social media, eten of iets anders om bezig te blijven en vooral niet te hoeven voelen. Natuurlijk werkt dit maar tijdelijk, en komt het gevoel altijd weer terug. Bovendien worden we hier geprikkeld van omdat we niet meer goed kunnen ontspannen.

Vechten

Wanneer je de ander de schuld geeft of veroordeelt, dan ben je aan het vechten. Je gaat er van uit dat je je beter zal voelen wanneer de ander verandert, maar eigenlijk ga je hiermee je eigen gevoelens uit de weg. Hiermee geef je eigenlijk je kracht uit handen, want je hebt vaak geen invloed op de daden van anderen.

Waar je wel invloed op hebt, zijn je eigen gevoelens, jouw reacties op de ander. En dat betekent niet dat je hoeft goed te keuren wat de ander doet, maar wel dat je je eigen welzijn voorop stelt en daarom goed voor je gevoelens wilt zorgen.

Wanneer je merkt dat je anderen snel de schuld geeft of veroordeelt, dan is het waardevol om te onderzoeken welke oordelen of schuldgevoelens je wellicht nog naar jezelf hebt. Dit is niet altijd makkelijk, maar zoals je net hebt gelezen ligt er een enorme wijsheid in deze ‘lastige’ emoties.

Bevriezen/vermijden

Wanneer je als kind niet kon vechten of vluchten, dan kon je alleen nog bevriezen. Dit uit zich in je huidige leven door je emoties niet meer goed te voelen. Je ontkent ze, rationaliseert ze, analyseert ze, maakt ze kleiner dan ze zijn. Je probeert diepe gesprekken te vermijden en als het ongemakkelijk voelt dan lach je het weg. Hierdoor lukt het je echter ook niet goed om echte verbinding met anderen te voelen. Onze emoties, inclusief de ‘lastige’ maken ons mens en verbinden ons met elkaar.

Vaak speelt bij bevriezing ook schaamte mee.  Schaamte zorgt ervoor dat je je emoties verbergt. Wanneer je moeite hebt met het uiten van je emoties, dan ligt in de emotie schaamte de wijsheid om je weer te verbinden met de liefde in jezelf. Vandaaruit kun je je weer verbinden met anderen.

Belang van compassie

Je hoeft je niet schuldig te voelen wanneer je nu tot de conclusie komt dat je een of meerdere van deze mechanismen weleens (of vaak) toepast. We doen dit vrijwel allemaal in meer of minder mate. Dit gaat geheel onbewust en heeft ook gediend om je te beschermen zodat je pijnlijke emoties je niet overweldigden. Zodra je je hiervan bewust wordt, kun je beseffen dat je nu volwassen bent, en sterk genoeg om je emoties te doorvoelen. Je hoeft dit niet alleen te doen, je mag juist ook hulp vragen bij het aangaan van deze emoties.

Ook hierin is het belangrijk om heel zacht en compassievol voor jezelf te zijn. Deze beschermingsmechanismes waren er voor jou. Je mag stapje voor stapje oefenen om je emoties toe te laten en naar de boodschap te luisteren. Het hoeft niet in één keer te lukken. Elke keer wanneer het je lukt om naar de boodschap te luisteren, kun je iets meer van de kracht die erin ligt vrij maken.

Oefening om lastige emoties toe te laten

Onderstaande oefening kun je gebruiken om je emoties toe te laten, te doorvoelen en te onderzoeken. Ik heb deze oefening beschreven zoals je hem in een meditatie kunt doen, maar je kunt het (iets aangepast) ook schrijvend doen. Beide manieren zijn waardevol en werken krachtig, het is aan jou welke methode je op dit moment het meest aanspreekt.

Stap 1: Neem een moment voor jezelf. Je kunt je ogen sluiten wanneer je dat fijn vindt. Wanneer je het gevoel hebt dat je emoties je overweldigen, kun je ook open houden om in het hier en nu te blijven.

Stap 2: Benoem de emotie. Bijvoorbeeld ‘ik ervaar angst’. Door het zo te benoemen (en niet ‘ik ben bang’) creëer je als het ware wat afstand. Hierdoor kun je vaak al een stukje ontspannen en wordt het makkelijker de emotie toe te laten. Het kan trouwens ook heel goed zijn dat je de emoties niet goed kunt benoemen, bijvoorbeeld doordat er meerdere emoties door elkaar lopen, of doordat je ze niet meer herkent. Probeer dan te omschrijven wat je voelt, bijvoorbeeld ‘ik ervaar een gevoel van onrust’.

Stap 3: Voel de emotie in je lichaam. Laat dit gevoel er zijn en benoem het. Waar voel je het? Is het groot, klein, drukkend? Heeft het misschien een kleur? Neem hier rustig de tijd voor.

Stap 4: Stel je dan voor dat deze emotie in je handen hebt. Kijk haar maar in de ogen, onderzoek haar van alle kanten, zonder oordeel, maar met compassie en zachtheid en liefde alsof ze een heel kwetsbaar vogeltje is.

Stap 5: Welke boodschap heeft de emotie voor je? Waar heb jij behoefte aan? Wanneer je hier rustig de tijd voor neemt, en de boodschap ontvangt, zul je merken dat de emotie jou nu loslaat.

Stap 6: Bedank jezelf dat je de tijd hebt genomen voor deze emotie.

Stap 7: Onderzoek hoe je voor jezelf deze behoefte kunt vervullen. Wat heb jij nu van jezelf nodig? Misschien kun je iets voor zelfliefde doen of voor je innerlijk kind. Kijk maar wat er in je op komt.

Stapje voor stapje kun je jezelf zo verder helen en zul je merken dat je deze ‘lastige’ emoties minder vaak ervaart. Al zullen ze altijd onderdeel blijven van ons leven als mens-zijn, en kunnen we altijd blijven groeien naar nog meer verbinding met onszelf en de wereld om ons heen. Wanneer je ze niet enkel meer als ‘lastig’ ervaart, maar juist ook als boodschap, zul je merken dat je meer rust gaat ervaren. Je hoeft dan minder te vechten of te vluchten. Hoe meer je de minder fijne emoties toe laat, hoe meer ruimte er komt voor de fijne emoties en voor je gevoelens.

Lastige emoties en je innerlijk kind

Het innerlijk kind is een prachtige ingang om met je emoties te werken. Je innerlijk kind is een metafoor voor de onverwerkte emoties uit je verleden. Bijvoorbeeld in geval van traumatische gebeurtenissen heb je vaak last van gevoelens van schaamte en schuld. Of misschien voel je nog boosheid over iets wat jou is aangedaan. Of je vindt het helemaal lastig om emoties te voelen, omdat je dit gevoel lang geleden als zelfbescherming hebt uitgeschakeld. Maar daarmee voel je ook je fijne gevoelens minder goed, en je onderbuikgevoelens, je intuïtie.

Wanneer je je emoties lange tijd onderdrukt, voelt dit vaak als een algeheel onrustig gevoel. Het lukt ook niet goed meer om te ontspannen. Je kunt er de hand niet op leggen. Misschien voel je je vaker geprikkeld. Of reageer je soms ineens heel heftig, omdat je emoties zich zo lang hebben opgestapeld dat de bom als het ware barst. Je emoties kunnen zich ook naar binnen richten, in je lichaam, en zo ziektes veroorzaken (al is dat in mijn visie niet de enige oorzaak van ziektes, het kan wel een rol spelen).

Wanneer je moeite hebt met het toelaten van je emoties, kan het dus fijn zijn om je te verdiepen in je innerlijk kind. Om te onderzoeken hoe je haar en je onverwerkte emoties verder kunt helen. Je innerlijk kind weet precies wat jij nodig heeft, ze is een enorme bron van wijsheid in jezelf die je weer aan kunt spreken. Zodat je vanuit je volwassen ik nu voor haar kunt zorgen.  Bovendien staat je innerlijk kind niet alleen voor de lastige onverwerkte emoties, maar juist ook voor de fijne zoals vreugde en verwondering. In verbinding met je innerlijk kind kun je zo ook meer ruimte maken voor deze fijne emoties en voor je intuïtie.

 

Posted in

Nicole Nefs-Willard

Als holistisch transformatiecoach is het mijn missie om jou te helpen jezelf te bevrijden zodat je weer voluit kunt genieten van het leven. Hierbij richt ik mij zowel op het omarmen van je aardse mens-zijn en het helen van je innerlijk kind als op de verbinding met jouw ziel. Omdat juist deze combinatie zo krachtig en waardevol is.

Nicole Nefs-Willard

Als holistisch transformatiecoach is het mijn missie om jou te helpen jezelf te bevrijden zodat je weer voluit kunt genieten van het leven. Hierbij richt ik mij zowel op het omarmen van je aardse mens-zijn en het helen van je innerlijk kind als op de verbinding met jouw ziel. Omdat juist deze combinatie zo krachtig en waardevol is.