Je ziel herinneren en bevrijden

 Leven vanuit je ziel voor vreugde en vervulling

vrouw vrij in licht van de ziel

Wil je weten wat je ziel is en hoe jij meer vanuit je ziel kunt leven? Vraag jij je af wie jij werkelijk bent en wat jouw doel hier op aarde is? Omdat je ergens voelt dat daar misschien wel het antwoord ligt om weer meer energie te krijgen en weer te kunnen genieten van het leven?

Voelt het op dit moment juist alsof je aan het overleven bent? Je voelt je steeds vaker vermoeid en alles voelt heel zwaar. Zelfs de dingen die je voorheen wel energie gaven, zoals je werk en de zorg voor je gezin. Eigenlijk heb je het heel goed voor elkaar en begrijp je niet zo goed waar dit gevoel vandaan komt. Soms is er een gebeurtenis in je leven geweest zoals het verlies van een dierbare of je baan, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Je hebt het gevoel dat het zo echt niet langer gaat en je bent op zoek naar wat je daaraan kunt doen. Als dit voor jou zo is, dan wil ik je uitnodigen om verder te lezen om met mij de antwoorden op deze vragen te onderzoeken.

Roep van je ziel

Allereerst wil ik je vertellen dat wat je nu ervaart helemaal niet vreemd is. En dat je hierin zeker niet de enige bent. Er zijn vele mensen op dit moment die in een vergelijkbare situatie zitten. Alleen is dit aan de buitenkant vaak niet zichtbaar. Net zoals jij het misschien lastig vindt om dit aan anderen te tonen. Hoewel het nu als een heel zwaar voelt, is het ergens ook heel mooi wanneer je beseft dat dit een signaal van je ziel is. Het is een roep om je leven eens nader te bekijken. Om je te herinneren wie jij werkelijk bent en om van daaruit meer ruimte te maken voor je ware zelf. Zodat jij werkelijk je mooiste leven kunt gaan leven. Een leven vol vreugde, liefde, vrijheid en voldoening.

In dit artikel wil ik met je onderzoeken wat de ziel precies is en wat het hier op aarde komt doen. Daarna zullen we kijken waarom het soms niet (meer) lukt om vanuit onze ware zelf te leven en hoe je dit kunt herkennen. Wanneer je je hier bewust van wordt, kun je namelijk onderzoeken wat je kunt doen om je ziel weer te bevrijden. Zodat er weer kunt leven vanuit vreugde. Ook deel ik in dit artikel een praktische oefening om contact te maken met wie jij diep van binnen bent.

Kanttekening bij het lezen van dit artikel

Er zijn vele verschillende visies te vinden over wat je ziel precies is. Ik heb mij bij de verschillende informatie die de afgelopen jaren tot mij gekomen is via boeken, artikelen en eigen inzichten laten leiden tot wat voor mij kloppend voelde en daarvan mijn visie gemaakt. Voor mij zijn deze stukjes informatie als een diep innerlijk weten, als het ware een vage en toch diepe herinnering in mijn hart. Tegelijkertijd besef ik mij dat dit vanuit het menselijk denken eigenlijk niet te ‘begrijpen’ is, en dat het alleen te ervaren is. Ik wil mijn visie graag met je delen, met daarbij de kanttekening dat het belangrijk is om altijd bij jezelf te voelen of dit ook zo bij jou klopt. Het gaat er uiteindelijk om dat je jouw eigen waarheid in dit leven ontdekt. Ik wil je dus ook uitnodigen om met deze open blik verder te lezen.

Wat wordt bedoeld met je ziel?

Laten we eerst eens kijken wat de ziel nu precies is. Jij bent een prachtige ziel die hier op aarde ervaringen op komt doen in een menselijk lichaam. De ziel is als het ware het onsterfelijke spirituele deel van de mens. Je ziel woont tijdelijk in dit leven in jouw lichaam. Je lichaam is eigenlijk het omhulsel, het voertuig van je ziel hier op aarde. Een andere vergelijking die vaak gebruikt wordt, is dat je lichaam de tempel is van je ziel. Daarom is het ook zo belangrijk om goed voor je lichaam te zorgen.

De ziel is kind van twee werelden. Ze laat zich vallen in de tijd, maar blijft ook engel van de eeuwigheid. – Herman Cools

Hogere zelf

Tegelijkertijd is je ziel veel groter dan je lichaam. Een deel van je ziel is daarom achtergebleven in de energetische wereld, wat je ook wel je spirituele Thuis zou kunnen noemen. Dit deel van je ziel wordt ook wel het Hogere Zelf genoemd. Je Hogere Zelf kan tot je spreken via je innerlijke stem, je intuïtie. Het is raadzaam hiernaar te luisteren, omdat je Hogere Zelf meer overzicht heeft. Tegelijkertijd ben je mens en kunnen de omstandigheden op aarde maken dat je toch een andere keuze maakt. Je hebt dan ook altijd een vrije wil.

Synoniemen voor de ziel

Andere woorden voor je ziel zijn je ware zelf en je essentie. Voor mij is je essentie wie je ten diepste van binnen bent. Het is je Zijn, je goddelijke vonk, het bewustzijn. Het bestaat uit pure liefde, licht en onschuld. Je essentie komt tot uiting via je ziel. Je ziel is als het ware een uitstraling van dit zuivere bewustzijn van liefde. Een bewustzijn van universele liefde die alles met elkaar verbindt, omringt en doordringt. Naast die kern van bewustzijn/liefde heeft je ziel ook een stukje eigenbelang. Het wil bepaalde dingen ervaren, leren en creëren in dit leven. Je ziel heeft een verlangen om iets te ervaren en te geven op aarde. En vreugde is de zielsenergie die je ervaart wanneer je deze verlangens van je ziel volgt.

Wat is het verschil tussen ziel, essentie en bewustzijn?

Je essentie is dus zuiver bewustzijn van universele liefde waarin alles verschijnt en je ziel is als het ware een uitstraling van dit bewustzijn. Met een stukje eigenbelang erbij. Je kunt dit vergelijken met een oceaan van liefde (de essentie, het bewustzijn), waarin zich een druppel (de ziel) bevindt. De druppel bevindt zich in de oceaan en tegelijkertijd bevindt de oceaan zich in de druppel. De druppel is een individu die een bepaalde reis door de oceaan aflegt en tegelijkertijd is de druppel één met de oceaan.

In mijn artikel gebruik ik de termen essentie en ziel door elkaar heen. Immers wanneer je contact maakt met je essentie, dan sta je in contact met je ziel. Tegelijkertijd omvat je essentie dus meer en is het verbonden met alles om je heen (de oceaan).

Voor nu is het voldoende om te weten dat jouw ziel in essentie de bron van liefde, licht, vreugde en onschuld is. En dat het daarnaast ook een stukje eigenbelang heeft wat het hier op aarde wil komen ervaren, leren en creëren.

Het leven van een ziel

Een ziel leeft vele levens. Je leeft nu dus één van je vele levens als ziel. Ieder leven kies je als ziel ervoor om andere dingen te ervaren en leren. Wanneer je overlijdt is dit dus niet echt het ‘einde’, maar het is eigenlijk een overgang naar een andere dimensie. Je keert het terug naar de energetische wereld, je spirituele Thuis. Dit is de plek waar jouw Hogere Zelf ook is achtergebleven. Daar wordt je weer herenigd met je zielsfamilie. Dit zijn bijvoorbeeld familieleden die al eerder zijn overgegaan of die dit leven niet tegelijk met jou geïncarneerd zijn. Je krijgt alle tijd om te herstellen van dit leven en je kijkt terug op je ervaringen en op wat je hebt geleerd. Daarbij is het goed om te beseffen dat er niet echt een ‘goed’ of ‘fout’ is. Wel kan het zo zijn dat bepaalde dingen in een volgend leven verder wil ervaren, uitwerken of leren.

Afspraken voor je leven op aarde

Na een tijdje maakt de ziel zich op om een nieuw leven aan te gaan. Je maakt vooraf een aantal afspraken. Dit zijn als het ware richtlijnen voor dit leven. Zie het als de tussenstations waar je langs wil komen. Je legt als ziel zeker niet alles vast voor het leven, maar een aantal dingen wel.

Gids

Een van de eerste dingen die je vastlegt, is wie jouw persoonlijke begeleider zal zijn in dit leven. Deze wordt ook wel je gids genoemd. Je gids is iemand vanuit de energetische wereld die overzicht heeft over alle dingen die je voor dit leven hebt vastgelegd. Vaak kennen jullie elkaar uit een vorig leven. Samen maken jullie de afspraken voor dit leven. Je gids oordeelt nooit en is er enkel en alleen voor jou. Hij of zij is altijd bij je in dit leven. Je kunt je gids altijd om hulp, liefde of energie vragen.

Zielsles

Een van die dingen die je als ziel vastlegt is je zielsles. Dit is hetgeen je wil ervaren en leren in dit leven. Een onderwerp wat steeds terug zal komen in je leven en waar je steeds meer meesterschap in mag ontwikkelen. Enkele voorbeelden van zielslessen zijn zelfliefde, vertrouwen en loslaten.

Zielsdoel of zielsmissie

Daarnaast legt je ziel ook vast wat het wil komen brengen op aarde. Dit wordt ook wel je zielsdoel of zielsmissie genoemd. Het is iets wat je ziel wil creëren in dit leven. Enkele voorbeelden hiervan zijn genezen, bewustzijn verspreiden of liefde en licht verspreiden. Dit hoeft trouwens niet perse in werk te zijn, het mag ook een hobby zijn. Ook hoeft het niet groot of klein te zijn. Simpelweg door te glimlachen naar anderen kun je immers al liefde en licht verspreiden. Maar wanneer je iets doet wat bij je zielsdoel past, dan merk je dat doordat het je voldoening geeft en gelukkig maakt.

Zielsafspraken en vorige levens

Daarnaast heeft je ziel ook afspraken gemaakt met andere zielen die je in dit leven tegenkomt, zoals je ouders en familie, maar ook vrienden of andere mensen die je ontmoet. Zo kun je afspraken maken over dingen waarbij je elkaar wil helpen of van elkaar wil leren. Dit hoeft vanuit aards perspectief niet altijd fijn te zijn! Maar vanuit zielsniveau worden deze afspraken vanuit liefde gemaakt. Ook wordt er nog gekeken naar familiethema’s (een bepaalde energie die van generatie op generatie wordt overgedragen zoals het wegcijferen van emoties of het loslaten van geloof). Tot slot kan het ook zo zijn dat je ziel nog een stukje van een vorig leven wil uitwerken. Het hoeft trouwens niet zo te zijn dat je je hier bewust van bent in dit leven, maar het kan wel. Dit leven zal je precies de omstandigheden geven om het vorige leven uit te werken, zonder dat je je dat vorige leven hoeft te herinneren.

Je ziel legt niet alles vast

Overigens is het niet zo dat je ziel alles van tevoren heeft vastgelegd, maar wel een aantal zaken. Ook kan het zijn dat het in het aardse leven toch anders uitpakt, je hebt immers als mens ook een vrije wil. Net als de mensen om jou heen.

Waarom kiest een ziel ervoor naar aarde te komen?

Naast wat je wil leren en creëren op aarde is er nóg een belangrijke reden waarom je als ziel naar de aarde bent gekomen. Thuis is alles liefde. Echter je ziel wil graag ervaren wat die liefde is. En juist op plekken of gebieden waar soms geen liefde is, kun je liefde het best ervaren. Net zoals de vlam van een kaars veel beter opvalt in het donker dan in het licht. Dan is het contrast het grootst.

Sluier der vergetelheid

Wanneer je naar de aarde komt, krijg je een ‘sluier der vergetelheid’ om je heen. Je vergeet de afspraken die je voor dit leven hebt vastgelegd. Dat is onderdeel van het ‘spel’ van het leven en maakt het voor ons mogelijk om veel te leren op aarde. Sommigen van ons hebben hier nog vage herinneringen aan. Zelf merkte ik dat ik bij het lezen van het boek ‘Het Sprookje van de Dood’ van Marie-Claire van de Bruggen, dat gaat over het leven van een ziel, de hele tijd een ‘ja, dit klópt’- gevoel had. Een soort hele vage en toch diepe herinnering. Je ziel wil niets liever dan dat je dit tijdens je leven herinnert. En ergens in je leven komt een moment dat je je dit herinnert, bijvoorbeeld doordat er een boek of een blog (zoals deze) op je pad komt. Ook dat moment heeft je ziel vaak vastgelegd, alsof het een kookwekker heeft ingesteld wanneer dit in jouw menselijk leven mag plaatsvinden. En daarbij maakt het niet uit hoe jong of oud je bent, ook dit is weer vanuit het plan van je ziel zo gekozen.

Herinneren versus her-inneren

Naast wat je ziel wil ervaren en creëren, wil je ziel dus ook herinneren wie ze is. Ze wil herinneren dat ze een prachtige ziel is in een menselijke ervaring. Ze wil herinneren wat ze hier komt leren en ervaren en wat ze aan de wereld wil geven. En bovenal wil ze zich herinneren dat ze pure liefde, vreugde en onschuld is, een goddelijke vonk uit de Bron.

Wanneer je als menszijn steeds meer vanuit je ziel gaat leven, dan kun je dat ‘her-inneren’ noemen. Aangezien jouw zielsenergie vreugde is, zul je dan ook weer vreugde en vervulling in je leven ervaren.

Waar bevindt je ziel zich in je lichaam?

Je ziel woont in je hart en tegelijkertijd kun je de zielsenergie door je hele lichaam en energieveld (aura) laten stromen. Een deel van je ziel is achtergebleven in het universum, dit is je Hogere Zelf. Je ziel is namelijk veel grootser en weidser dan je je vanuit je menselijk perspectief kunt voorstellen. Je ziel spreekt tot je via je intuïtie, via de fluisteringen vanuit je hart. Hoe meer je je hart (weer) geopend hebt, hoe meer je de richtingaanwijzers van je ziel kunt volgen en vanuit je ziel kunt leven. Je hart openen betekent ‘ja’ zeggen tegen alles in het leven, ook tegen de minder fijne dingen. Ik zie het zelf ook wel voor mij alsof mijn hart het kompas van mijn ziel is. Wanneer ik mijn hart open hou voor alles in mijn leven, werkt mijn kompas ook beter. Wanneer ik mij afsluit voor bepaalde zaken in mijn leven, is het alsof ik tegen mijn kompas zeg dat het niet meer naar het Noorden mag wijzen. Zoals je wel zult begrijpen, werkt je kompas dan ook niet meer goed.

Oefening: Contact maken met je essentie

Via je hart kun je ook weer contact maken met je Ziel, je essentie van liefde. Een eenvoudige oefening hiervoor is door ergens te gaan zitten met een hand op je hart. Je mag je ogen sluiten als je dat fijn vindt, en richt dan je volledige aandacht op je hart. Probeer met je aandacht op zoek te gaan of je het zachtste plekje in je hart kunt ontdekken. Zelf gebruik ik hier graag het beeld van een zacht wit donsveertje voor, omdat dit voor mij symbool staat voor zachtheid, warmte, zuiverheid en onschuld. Je mag ook een ander beeld voor je nemen wat voor jou hierbij past. Of je kunt de intentie uitspreken om contact te maken met het zachtste plekje in je hart, met je ziel. Je hoeft niets te forceren, probeer enkel te voelen en te ervaren. Er is geen goed of fout.

Hoe meer je hiermee oefent, des te makkelijker wordt het om af te dalen in je hart. Misschien voel je dan een warmte als je in contact bent met je ziel. Of weet je dit, of zie je een kleur of een ander beeld. Alles is hierin goed. Vertrouw hierbij op je eigen gevoel. Wanneer je deze oefening vaker doet, kun je ook vragen gaan stellen aan jezelf terwijl je de verbinding met je hart voelt.

Vreugde als richtingaanwijzer van de ziel

Wanneer je vreugde voelt, sta je in verbinding met je ziel. Je ziel is vreugde en vreugde is de levensenergie. Wanneer je meer in lijn wil leven met je ziel, kun je dus de weg van vreugde volgen. Wat geeft jou vreugde?

Soms is het echter lastig om deze weg van vreugde vanuit je menselijk perspectief te volgen of om überhaupt te voelen wat jou vreugde geeft. Dit komt doordat je in de loop van je leven beschermingsmechanismen hebt opgebouwd. Je hebt je bijvoorbeeld afgesloten voor te intense pijnlijke gevoelens, waardoor je ook je fijne gevoelens minder goed voelt. Of je voelt je misschien snel schuldig wanneer je iets wil doen wat jou vreugde geeft. Dit schuldgevoel is echter niet de stem van je ziel. Het is de stem van je ego. Die jou wil behoeden om gekwetst te worden.

Wanneer het lastig is om bij die levensvreugde te komen en zonder schuldgevoel te kunnen genieten, dan is het goed om te onderzoeken waar je ego je voor wil beschermen. Wat het is dat nog geheeld mag worden? Een hele mooie ingang hiervoor is het innerlijk kind, hier zal ik later in dit artikel dieper op in gaan.

Wat belemmert je om vanuit je ware zelf te leven?

Vlak na je geboorte sta je nog in nauw contact met je ziel. Je wordt geboren als pure liefde, licht, vreugde en onschuld. Als snel komen daar laagjes of sluiers over heen. Als je je essentie voorstelt als een grote bol licht, dan komen er steeds laagjes omheen die het licht dempen. Laagjes die ontstaan door ervaringen die je hebt opgedaan. En die het licht van je ziel steeds meer dempen. Dit kunnen kwetsingen zijn die je als kind of op latere leeftijd oploopt (dit kunnen zowel kleine kwetsingen als grote(re) trauma’s zijn) en daardoor overlevingsstrategieën en blokkerende overtuigingen die je ontwikkelt. Maar ook normen en waarden die je overgenomen hebt, allereerst van je familie, en later ook via school en vriendjes. Daarnaast ben je ook verschillende rollen gaan vervullen.

Het kan zijn dat je op deze manier steeds meer bent gaan leven om aan de verwachtingen van anderen te voldoen, dan dat je vanuit je ware zelf leeft. Vanuit het plan dat je had voordat je hier op aarde kwam. Dit kan op een gegeven moment enorm gaan benauwen. Het wordt steeds donkerder. En dit kan dan leiden tot ‘symptomen’, een roep van je ziel om je weer te herinneren wie je bent.

Symptomen dat je niet vanuit je ziel leeft

De symptomen die optreden kunnen in het begin mild zijn zoals een gevoel van onrust, rusteloosheid of het vage gevoel dat er iets niet klopt, dat je niet helemaal op je plek zit. Ook al heb je het op papier toch zo goed voor elkaar met je huis, baan en gezin. Als dit langer aanhoudt zonder dat je actie onderneemt, worden de signalen steeds duidelijker. Het kan zicht uiten in grote vermoeidheid, onverklaarbare lichamelijke klachten, woedeaanvallen, frustraties, burn-out, bore-out, depressies en angsten.

Donkere nacht van de ziel

Dit wordt ook wel de donkere nacht van je ziel genoemd. Je kunt de donkere nacht van de ziel ook wel zien als een huis dat op instorten staat. Je innerlijk huis, het huis van je ziel. Er is nauwelijks nog leefruimte voor je ziel. Het is overduidelijk dat er iets dient te gebeuren. Dit is vaak het begin van een ‘grote verbouwing’. Je mag jezelf bevrijden: het huis van je ziel zo verbouwen dat je ziel weer vrijheid heeft.

Hoe leef je weer vanuit je ziel?

Om je ziel te kunnen bevrijden, is het van belang om alle laagjes die tijdens je leven (en eventueel vorige levens) om je ziel heen zijn gekomen te verwijderen. Dit houdt in dat je je ziel en menszijn gaat helen. Door laagje voor laagje te verwijderen, kun je je zielslicht weer helderder laten schijnen. Het is hierbij van belang dat je alle holistische niveaus van je menszijn heelt.

Huis van de ziel

Ik maak hiervoor gebruik van de metafoor van het ‘Huis van je ziel’. En dan bedoel ik niet alleen je menselijke lichaam, het voertuig van je ziel hier op aarde. Dit ‘Huis van de ziel’ omvat alle randvoorwaarden om volledig vanuit je ziel te gaan leven en je mooiste leven te creëren op aarde. Je bouwt je huis opnieuw op, vanaf de fundering van zelfliefde. Je verwijdert alle lagen die het licht van je ziel dempen en creëert daarmee weer ruimte voor je ware zelf. De voorwaarden van je menszijn (het huis) waarin je ziel dit leven op aarde leeft. Dit huis mag helemaal verbouwd worden, onderdelen vervangen door lichtere, steviger gemaakt, warmer. Een liefdevol thuis voor je ziel hier op aarde. Zodat je vanuit vreugde je mooiste leven als ziel hier op aarde kunt leven. Een zielsgelukkig leven.

Zelfbevrijding is de verbouwing van het ‘Huis van je ziel’

Wanneer je start met je ware zelf te bevrijden, kun je dit zien als een enorme verbouwing van het ‘Huis van je ziel’. Het is daarbij van belang dat je start met het fundament van je huis. In mijn metafoor van ‘Huis van de ziel’ heb ik aan de verschillende ruimtes in het huis, verschillende onderwerpen / thema’s gekoppeld, die allemaal bijdragen aan de bevrijding van je ziel. Zo bestaat de fundering voor het grootste deel uit het ontwikkelen van zelfliefde en een goede gronding met de aarde. Andere onderwerpen die aan bod komen in het ‘Huis van de ziel’ zijn op grote lijnen: het verbinden met je ziel/essentie, het helen van je innerlijk kind, alle lagen loslaten die het contact met je ziel nog versluieren, herinneren wat jouw zielsmissie is en die gaan leven en je verbinden met het universum.

In een volgende blog zal ik dieper ingaan op de verschillende ruimtes in het ‘Huis van de ziel’.

Holistische niveaus

Alle holistische niveaus komen in het ‘Huis van je ziel’ aan bod en zo komt er steeds meer ruimte voor de ziel. Holistisch wil zeggen op fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch als spiritueel niveau. Wanneer al deze niveaus in balans zijn, kun je volledig leven vanuit je essentie en genieten van je mooiste leven. Dus zowel je vanuit je menszijn als vanuit je ziel.

Samenwerking tussen ziel en menszijn

Juist door de verbinding met je essentie te herstellen, kun je ook je menszijn helen. Je essentie is immers al heel en compleet en oordeelt niet. Wanneer jij je verbindt met die liefde en onschuld van je ziel, dan kun je je menszijn ook helemaal omarmen. Je kunt zonder oordelen naar je emoties, gedachten en acties kijken. Voor je ziel is het immers allemaal ervaring. Je kunt met een nieuwsgierige blik kijken wat jouw menszijn nu nodig heeft en jezelf dit geven. En wanneer jij je menszijn verder heelt, dus al je blokkerende overtuigingen en onverwerkte emoties, dan krijgt je ziel ook steeds meer ruimte in jouw leven.

Belang van het innerlijk kind

Een belangrijk onderdeel van de verbouwing van het ‘Huis van je ziel’ is het helen van je innerlijk kind. Waarom is dit zo belangrijk? Je innerlijk kind staat het dichts bij je pure zelf. Zonder alle laagjes die in je leven zijn ontstaan. Het weet dus je diepste verlangens. Het weet waar de pijn zit, waar de muren en ‘laagjes’ zijn ontstaan, de diep weggestopte emoties. Door je innerlijk kind te helen kun je jezelf dus bevrijden van alle ‘laagjes’ en zo weer in contact komen met je essentie van pure liefde en onschuld. Ook kom je daarmee weer bij de magische kind kwaliteiten van vreugde, plezier, avontuur en verwondering. Zonder angst, schuld of schaamte. Die gevoelens zijn aangeleerd. Denk je dat een baby zich schuldig voelt of schaamt om te huilen? Nee, het heeft enkel een verlangen, liefde of voeding of rust. Het stelt zichzelf altijd op de eerste plaatst. Omdat het liefde is en niet anders weet dan dat het liefde waard is.

Bevrijding van je ziel

Het is dus eigenlijk een samenwerking tussen je ziel en menszijn die hierin essentieel is. Dit is de sleutel om jezelf helemaal te bevrijden. Wanneer je ziel en menszijn elkaar helemaal vinden en omarmen, dan ontstaat er magie, dan komen hemel en aarde samen. Dat is wat gelukkig zijn voor mij is, het samenvallen van mijn ziel en menszijn. Dan loop je op het pad van vreugde, op het pad van je ziel. Dat geeft je leven zin, daar zit je echte passie en vervulling.

Pijlers tot zelfbevrijding

Wil je hier meer over lezen en de eerste stap zetten naar de bevrijding van jouw ziel? Vraag dan mijn gratis e-book aan ‘Van overleven naar voluit genieten’ en ontdek de drie pijlers tot zelfbevrijding. Hiermee kun je direct een start maken om je weer met zowel je menszijn als je ziel te verbinden en krijg je van daaruit inzicht in de belangrijkste sleutel om jezelf te bevrijden.

Je ziel als ingang voor een leven vol vreugde en vervulling

Samengevat kun je dus weer vreugde en vervulling ervaren door te herinneren wie je bent en hier steeds meer ruimte voor te maken. Door jezelf steeds een stukje meer te bevrijden van wat je allemaal niet bent, kun je ruimte maken voor wat jouw ziel op aarde wil leren en creëren. Tegelijkertijd mag je je menszijn helemaal omarmen en heel veel liefde geven. Jezelf alles gunnen. Dan komt er nog meer ruimte om je hartverlangens te volgen en dus vanuit je ziel te leven. En dan is er vreugde, want dat is je zielsenergie. Je voelt dan een diepe vervulling, vrede en vreugde in je leven.

Posted in

Nicole Nefs-Willard

Als holistisch transformatiecoach is het mijn missie om jou te helpen jezelf te bevrijden zodat je weer voluit kunt genieten van het leven. Hierbij richt ik mij zowel op het omarmen van je aardse mens-zijn en het helen van je innerlijk kind als op de verbinding met jouw ziel. Omdat juist deze combinatie zo krachtig en waardevol is.

2 reacties

  1. […] kon de gebeurtenissen plaatsen op mijn zielspad en ik maakte daarmee ruimte voor mijn […]  2. Zelfbevrijding als ontdekkingsreis op 5 juli 2023 om 11:23

    […] is als het ware het spoor van broodkruimels naar je kern. Vreugde is namelijk je zielsenergie en je ziel is wie jij ten diepste vanbinnen […] Leven vanuit je ziel voor vreugde en vervulling

vrouw vrij in licht van de ziel

Wil je weten wat je ziel is en hoe jij meer vanuit je ziel kunt leven? Vraag jij je af wie jij werkelijk bent en wat jouw doel hier op aarde is? Omdat je ergens voelt dat daar misschien wel het antwoord ligt om weer meer energie te krijgen en weer te kunnen genieten van het leven?

Voelt het op dit moment juist alsof je aan het overleven bent? Je voelt je steeds vaker vermoeid en alles voelt heel zwaar. Zelfs de dingen die je voorheen wel energie gaven, zoals je werk en de zorg voor je gezin. Eigenlijk heb je het heel goed voor elkaar en begrijp je niet zo goed waar dit gevoel vandaan komt. Soms is er een gebeurtenis in je leven geweest zoals het verlies van een dierbare of je baan, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Je hebt het gevoel dat het zo echt niet langer gaat en je bent op zoek naar wat je daaraan kunt doen. Als dit voor jou zo is, dan wil ik je uitnodigen om verder te lezen om met mij de antwoorden op deze vragen te onderzoeken.

Roep van je ziel

Allereerst wil ik je vertellen dat wat je nu ervaart helemaal niet vreemd is. En dat je hierin zeker niet de enige bent. Er zijn vele mensen op dit moment die in een vergelijkbare situatie zitten. Alleen is dit aan de buitenkant vaak niet zichtbaar. Net zoals jij het misschien lastig vindt om dit aan anderen te tonen. Hoewel het nu als een heel zwaar voelt, is het ergens ook heel mooi wanneer je beseft dat dit een signaal van je ziel is. Het is een roep om je leven eens nader te bekijken. Om je te herinneren wie jij werkelijk bent en om van daaruit meer ruimte te maken voor je ware zelf. Zodat jij werkelijk je mooiste leven kunt gaan leven. Een leven vol vreugde, liefde, vrijheid en voldoening.

In dit artikel wil ik met je onderzoeken wat de ziel precies is en wat het hier op aarde komt doen. Daarna zullen we kijken waarom het soms niet (meer) lukt om vanuit onze ware zelf te leven en hoe je dit kunt herkennen. Wanneer je je hier bewust van wordt, kun je namelijk onderzoeken wat je kunt doen om je ziel weer te bevrijden. Zodat er weer kunt leven vanuit vreugde. Ook deel ik in dit artikel een praktische oefening om contact te maken met wie jij diep van binnen bent.

Kanttekening bij het lezen van dit artikel

Er zijn vele verschillende visies te vinden over wat je ziel precies is. Ik heb mij bij de verschillende informatie die de afgelopen jaren tot mij gekomen is via boeken, artikelen en eigen inzichten laten leiden tot wat voor mij kloppend voelde en daarvan mijn visie gemaakt. Voor mij zijn deze stukjes informatie als een diep innerlijk weten, als het ware een vage en toch diepe herinnering in mijn hart. Tegelijkertijd besef ik mij dat dit vanuit het menselijk denken eigenlijk niet te ‘begrijpen’ is, en dat het alleen te ervaren is. Ik wil mijn visie graag met je delen, met daarbij de kanttekening dat het belangrijk is om altijd bij jezelf te voelen of dit ook zo bij jou klopt. Het gaat er uiteindelijk om dat je jouw eigen waarheid in dit leven ontdekt. Ik wil je dus ook uitnodigen om met deze open blik verder te lezen.

Wat wordt bedoeld met je ziel?

Laten we eerst eens kijken wat de ziel nu precies is. Jij bent een prachtige ziel die hier op aarde ervaringen op komt doen in een menselijk lichaam. De ziel is als het ware het onsterfelijke spirituele deel van de mens. Je ziel woont tijdelijk in dit leven in jouw lichaam. Je lichaam is eigenlijk het omhulsel, het voertuig van je ziel hier op aarde. Een andere vergelijking die vaak gebruikt wordt, is dat je lichaam de tempel is van je ziel. Daarom is het ook zo belangrijk om goed voor je lichaam te zorgen.

De ziel is kind van twee werelden. Ze laat zich vallen in de tijd, maar blijft ook engel van de eeuwigheid. – Herman Cools

Hogere zelf

Tegelijkertijd is je ziel veel groter dan je lichaam. Een deel van je ziel is daarom achtergebleven in de energetische wereld, wat je ook wel je spirituele Thuis zou kunnen noemen. Dit deel van je ziel wordt ook wel het Hogere Zelf genoemd. Je Hogere Zelf kan tot je spreken via je innerlijke stem, je intuïtie. Het is raadzaam hiernaar te luisteren, omdat je Hogere Zelf meer overzicht heeft. Tegelijkertijd ben je mens en kunnen de omstandigheden op aarde maken dat je toch een andere keuze maakt. Je hebt dan ook altijd een vrije wil.

Synoniemen voor de ziel

Andere woorden voor je ziel zijn je ware zelf en je essentie. Voor mij is je essentie wie je ten diepste van binnen bent. Het is je Zijn, je goddelijke vonk, het bewustzijn. Het bestaat uit pure liefde, licht en onschuld. Je essentie komt tot uiting via je ziel. Je ziel is als het ware een uitstraling van dit zuivere bewustzijn van liefde. Een bewustzijn van universele liefde die alles met elkaar verbindt, omringt en doordringt. Naast die kern van bewustzijn/liefde heeft je ziel ook een stukje eigenbelang. Het wil bepaalde dingen ervaren, leren en creëren in dit leven. Je ziel heeft een verlangen om iets te ervaren en te geven op aarde. En vreugde is de zielsenergie die je ervaart wanneer je deze verlangens van je ziel volgt.

Wat is het verschil tussen ziel, essentie en bewustzijn?

Je essentie is dus zuiver bewustzijn van universele liefde waarin alles verschijnt en je ziel is als het ware een uitstraling van dit bewustzijn. Met een stukje eigenbelang erbij. Je kunt dit vergelijken met een oceaan van liefde (de essentie, het bewustzijn), waarin zich een druppel (de ziel) bevindt. De druppel bevindt zich in de oceaan en tegelijkertijd bevindt de oceaan zich in de druppel. De druppel is een individu die een bepaalde reis door de oceaan aflegt en tegelijkertijd is de druppel één met de oceaan.

In mijn artikel gebruik ik de termen essentie en ziel door elkaar heen. Immers wanneer je contact maakt met je essentie, dan sta je in contact met je ziel. Tegelijkertijd omvat je essentie dus meer en is het verbonden met alles om je heen (de oceaan).

Voor nu is het voldoende om te weten dat jouw ziel in essentie de bron van liefde, licht, vreugde en onschuld is. En dat het daarnaast ook een stukje eigenbelang heeft wat het hier op aarde wil komen ervaren, leren en creëren.

Het leven van een ziel

Een ziel leeft vele levens. Je leeft nu dus één van je vele levens als ziel. Ieder leven kies je als ziel ervoor om andere dingen te ervaren en leren. Wanneer je overlijdt is dit dus niet echt het ‘einde’, maar het is eigenlijk een overgang naar een andere dimensie. Je keert het terug naar de energetische wereld, je spirituele Thuis. Dit is de plek waar jouw Hogere Zelf ook is achtergebleven. Daar wordt je weer herenigd met je zielsfamilie. Dit zijn bijvoorbeeld familieleden die al eerder zijn overgegaan of die dit leven niet tegelijk met jou geïncarneerd zijn. Je krijgt alle tijd om te herstellen van dit leven en je kijkt terug op je ervaringen en op wat je hebt geleerd. Daarbij is het goed om te beseffen dat er niet echt een ‘goed’ of ‘fout’ is. Wel kan het zo zijn dat bepaalde dingen in een volgend leven verder wil ervaren, uitwerken of leren.

Afspraken voor je leven op aarde

Na een tijdje maakt de ziel zich op om een nieuw leven aan te gaan. Je maakt vooraf een aantal afspraken. Dit zijn als het ware richtlijnen voor dit leven. Zie het als de tussenstations waar je langs wil komen. Je legt als ziel zeker niet alles vast voor het leven, maar een aantal dingen wel.

Gids

Een van de eerste dingen die je vastlegt, is wie jouw persoonlijke begeleider zal zijn in dit leven. Deze wordt ook wel je gids genoemd. Je gids is iemand vanuit de energetische wereld die overzicht heeft over alle dingen die je voor dit leven hebt vastgelegd. Vaak kennen jullie elkaar uit een vorig leven. Samen maken jullie de afspraken voor dit leven. Je gids oordeelt nooit en is er enkel en alleen voor jou. Hij of zij is altijd bij je in dit leven. Je kunt je gids altijd om hulp, liefde of energie vragen.

Zielsles

Een van die dingen die je als ziel vastlegt is je zielsles. Dit is hetgeen je wil ervaren en leren in dit leven. Een onderwerp wat steeds terug zal komen in je leven en waar je steeds meer meesterschap in mag ontwikkelen. Enkele voorbeelden van zielslessen zijn zelfliefde, vertrouwen en loslaten.

Zielsdoel of zielsmissie

Daarnaast legt je ziel ook vast wat het wil komen brengen op aarde. Dit wordt ook wel je zielsdoel of zielsmissie genoemd. Het is iets wat je ziel wil creëren in dit leven. Enkele voorbeelden hiervan zijn genezen, bewustzijn verspreiden of liefde en licht verspreiden. Dit hoeft trouwens niet perse in werk te zijn, het mag ook een hobby zijn. Ook hoeft het niet groot of klein te zijn. Simpelweg door te glimlachen naar anderen kun je immers al liefde en licht verspreiden. Maar wanneer je iets doet wat bij je zielsdoel past, dan merk je dat doordat het je voldoening geeft en gelukkig maakt.

Zielsafspraken en vorige levens

Daarnaast heeft je ziel ook afspraken gemaakt met andere zielen die je in dit leven tegenkomt, zoals je ouders en familie, maar ook vrienden of andere mensen die je ontmoet. Zo kun je afspraken maken over dingen waarbij je elkaar wil helpen of van elkaar wil leren. Dit hoeft vanuit aards perspectief niet altijd fijn te zijn! Maar vanuit zielsniveau worden deze afspraken vanuit liefde gemaakt. Ook wordt er nog gekeken naar familiethema’s (een bepaalde energie die van generatie op generatie wordt overgedragen zoals het wegcijferen van emoties of het loslaten van geloof). Tot slot kan het ook zo zijn dat je ziel nog een stukje van een vorig leven wil uitwerken. Het hoeft trouwens niet zo te zijn dat je je hier bewust van bent in dit leven, maar het kan wel. Dit leven zal je precies de omstandigheden geven om het vorige leven uit te werken, zonder dat je je dat vorige leven hoeft te herinneren.

Je ziel legt niet alles vast

Overigens is het niet zo dat je ziel alles van tevoren heeft vastgelegd, maar wel een aantal zaken. Ook kan het zijn dat het in het aardse leven toch anders uitpakt, je hebt immers als mens ook een vrije wil. Net als de mensen om jou heen.

Waarom kiest een ziel ervoor naar aarde te komen?

Naast wat je wil leren en creëren op aarde is er nóg een belangrijke reden waarom je als ziel naar de aarde bent gekomen. Thuis is alles liefde. Echter je ziel wil graag ervaren wat die liefde is. En juist op plekken of gebieden waar soms geen liefde is, kun je liefde het best ervaren. Net zoals de vlam van een kaars veel beter opvalt in het donker dan in het licht. Dan is het contrast het grootst.

Sluier der vergetelheid

Wanneer je naar de aarde komt, krijg je een ‘sluier der vergetelheid’ om je heen. Je vergeet de afspraken die je voor dit leven hebt vastgelegd. Dat is onderdeel van het ‘spel’ van het leven en maakt het voor ons mogelijk om veel te leren op aarde. Sommigen van ons hebben hier nog vage herinneringen aan. Zelf merkte ik dat ik bij het lezen van het boek ‘Het Sprookje van de Dood’ van Marie-Claire van de Bruggen, dat gaat over het leven van een ziel, de hele tijd een ‘ja, dit klópt’- gevoel had. Een soort hele vage en toch diepe herinnering. Je ziel wil niets liever dan dat je dit tijdens je leven herinnert. En ergens in je leven komt een moment dat je je dit herinnert, bijvoorbeeld doordat er een boek of een blog (zoals deze) op je pad komt. Ook dat moment heeft je ziel vaak vastgelegd, alsof het een kookwekker heeft ingesteld wanneer dit in jouw menselijk leven mag plaatsvinden. En daarbij maakt het niet uit hoe jong of oud je bent, ook dit is weer vanuit het plan van je ziel zo gekozen.

Herinneren versus her-inneren

Naast wat je ziel wil ervaren en creëren, wil je ziel dus ook herinneren wie ze is. Ze wil herinneren dat ze een prachtige ziel is in een menselijke ervaring. Ze wil herinneren wat ze hier komt leren en ervaren en wat ze aan de wereld wil geven. En bovenal wil ze zich herinneren dat ze pure liefde, vreugde en onschuld is, een goddelijke vonk uit de Bron.

Wanneer je als menszijn steeds meer vanuit je ziel gaat leven, dan kun je dat ‘her-inneren’ noemen. Aangezien jouw zielsenergie vreugde is, zul je dan ook weer vreugde en vervulling in je leven ervaren.

Waar bevindt je ziel zich in je lichaam?

Je ziel woont in je hart en tegelijkertijd kun je de zielsenergie door je hele lichaam en energieveld (aura) laten stromen. Een deel van je ziel is achtergebleven in het universum, dit is je Hogere Zelf. Je ziel is namelijk veel grootser en weidser dan je je vanuit je menselijk perspectief kunt voorstellen. Je ziel spreekt tot je via je intuïtie, via de fluisteringen vanuit je hart. Hoe meer je je hart (weer) geopend hebt, hoe meer je de richtingaanwijzers van je ziel kunt volgen en vanuit je ziel kunt leven. Je hart openen betekent ‘ja’ zeggen tegen alles in het leven, ook tegen de minder fijne dingen. Ik zie het zelf ook wel voor mij alsof mijn hart het kompas van mijn ziel is. Wanneer ik mijn hart open hou voor alles in mijn leven, werkt mijn kompas ook beter. Wanneer ik mij afsluit voor bepaalde zaken in mijn leven, is het alsof ik tegen mijn kompas zeg dat het niet meer naar het Noorden mag wijzen. Zoals je wel zult begrijpen, werkt je kompas dan ook niet meer goed.

Oefening: Contact maken met je essentie

Via je hart kun je ook weer contact maken met je Ziel, je essentie van liefde. Een eenvoudige oefening hiervoor is door ergens te gaan zitten met een hand op je hart. Je mag je ogen sluiten als je dat fijn vindt, en richt dan je volledige aandacht op je hart. Probeer met je aandacht op zoek te gaan of je het zachtste plekje in je hart kunt ontdekken. Zelf gebruik ik hier graag het beeld van een zacht wit donsveertje voor, omdat dit voor mij symbool staat voor zachtheid, warmte, zuiverheid en onschuld. Je mag ook een ander beeld voor je nemen wat voor jou hierbij past. Of je kunt de intentie uitspreken om contact te maken met het zachtste plekje in je hart, met je ziel. Je hoeft niets te forceren, probeer enkel te voelen en te ervaren. Er is geen goed of fout.

Hoe meer je hiermee oefent, des te makkelijker wordt het om af te dalen in je hart. Misschien voel je dan een warmte als je in contact bent met je ziel. Of weet je dit, of zie je een kleur of een ander beeld. Alles is hierin goed. Vertrouw hierbij op je eigen gevoel. Wanneer je deze oefening vaker doet, kun je ook vragen gaan stellen aan jezelf terwijl je de verbinding met je hart voelt.

Vreugde als richtingaanwijzer van de ziel

Wanneer je vreugde voelt, sta je in verbinding met je ziel. Je ziel is vreugde en vreugde is de levensenergie. Wanneer je meer in lijn wil leven met je ziel, kun je dus de weg van vreugde volgen. Wat geeft jou vreugde?

Soms is het echter lastig om deze weg van vreugde vanuit je menselijk perspectief te volgen of om überhaupt te voelen wat jou vreugde geeft. Dit komt doordat je in de loop van je leven beschermingsmechanismen hebt opgebouwd. Je hebt je bijvoorbeeld afgesloten voor te intense pijnlijke gevoelens, waardoor je ook je fijne gevoelens minder goed voelt. Of je voelt je misschien snel schuldig wanneer je iets wil doen wat jou vreugde geeft. Dit schuldgevoel is echter niet de stem van je ziel. Het is de stem van je ego. Die jou wil behoeden om gekwetst te worden.

Wanneer het lastig is om bij die levensvreugde te komen en zonder schuldgevoel te kunnen genieten, dan is het goed om te onderzoeken waar je ego je voor wil beschermen. Wat het is dat nog geheeld mag worden? Een hele mooie ingang hiervoor is het innerlijk kind, hier zal ik later in dit artikel dieper op in gaan.

Wat belemmert je om vanuit je ware zelf te leven?

Vlak na je geboorte sta je nog in nauw contact met je ziel. Je wordt geboren als pure liefde, licht, vreugde en onschuld. Als snel komen daar laagjes of sluiers over heen. Als je je essentie voorstelt als een grote bol licht, dan komen er steeds laagjes omheen die het licht dempen. Laagjes die ontstaan door ervaringen die je hebt opgedaan. En die het licht van je ziel steeds meer dempen. Dit kunnen kwetsingen zijn die je als kind of op latere leeftijd oploopt (dit kunnen zowel kleine kwetsingen als grote(re) trauma’s zijn) en daardoor overlevingsstrategieën en blokkerende overtuigingen die je ontwikkelt. Maar ook normen en waarden die je overgenomen hebt, allereerst van je familie, en later ook via school en vriendjes. Daarnaast ben je ook verschillende rollen gaan vervullen.

Het kan zijn dat je op deze manier steeds meer bent gaan leven om aan de verwachtingen van anderen te voldoen, dan dat je vanuit je ware zelf leeft. Vanuit het plan dat je had voordat je hier op aarde kwam. Dit kan op een gegeven moment enorm gaan benauwen. Het wordt steeds donkerder. En dit kan dan leiden tot ‘symptomen’, een roep van je ziel om je weer te herinneren wie je bent.

Symptomen dat je niet vanuit je ziel leeft

De symptomen die optreden kunnen in het begin mild zijn zoals een gevoel van onrust, rusteloosheid of het vage gevoel dat er iets niet klopt, dat je niet helemaal op je plek zit. Ook al heb je het op papier toch zo goed voor elkaar met je huis, baan en gezin. Als dit langer aanhoudt zonder dat je actie onderneemt, worden de signalen steeds duidelijker. Het kan zicht uiten in grote vermoeidheid, onverklaarbare lichamelijke klachten, woedeaanvallen, frustraties, burn-out, bore-out, depressies en angsten.

Donkere nacht van de ziel

Dit wordt ook wel de donkere nacht van je ziel genoemd. Je kunt de donkere nacht van de ziel ook wel zien als een huis dat op instorten staat. Je innerlijk huis, het huis van je ziel. Er is nauwelijks nog leefruimte voor je ziel. Het is overduidelijk dat er iets dient te gebeuren. Dit is vaak het begin van een ‘grote verbouwing’. Je mag jezelf bevrijden: het huis van je ziel zo verbouwen dat je ziel weer vrijheid heeft.

Hoe leef je weer vanuit je ziel?

Om je ziel te kunnen bevrijden, is het van belang om alle laagjes die tijdens je leven (en eventueel vorige levens) om je ziel heen zijn gekomen te verwijderen. Dit houdt in dat je je ziel en menszijn gaat helen. Door laagje voor laagje te verwijderen, kun je je zielslicht weer helderder laten schijnen. Het is hierbij van belang dat je alle holistische niveaus van je menszijn heelt.

Huis van de ziel

Ik maak hiervoor gebruik van de metafoor van het ‘Huis van je ziel’. En dan bedoel ik niet alleen je menselijke lichaam, het voertuig van je ziel hier op aarde. Dit ‘Huis van de ziel’ omvat alle randvoorwaarden om volledig vanuit je ziel te gaan leven en je mooiste leven te creëren op aarde. Je bouwt je huis opnieuw op, vanaf de fundering van zelfliefde. Je verwijdert alle lagen die het licht van je ziel dempen en creëert daarmee weer ruimte voor je ware zelf. De voorwaarden van je menszijn (het huis) waarin je ziel dit leven op aarde leeft. Dit huis mag helemaal verbouwd worden, onderdelen vervangen door lichtere, steviger gemaakt, warmer. Een liefdevol thuis voor je ziel hier op aarde. Zodat je vanuit vreugde je mooiste leven als ziel hier op aarde kunt leven. Een zielsgelukkig leven.

Zelfbevrijding is de verbouwing van het ‘Huis van je ziel’

Wanneer je start met je ware zelf te bevrijden, kun je dit zien als een enorme verbouwing van het ‘Huis van je ziel’. Het is daarbij van belang dat je start met het fundament van je huis. In mijn metafoor van ‘Huis van de ziel’ heb ik aan de verschillende ruimtes in het huis, verschillende onderwerpen / thema’s gekoppeld, die allemaal bijdragen aan de bevrijding van je ziel. Zo bestaat de fundering voor het grootste deel uit het ontwikkelen van zelfliefde en een goede gronding met de aarde. Andere onderwerpen die aan bod komen in het ‘Huis van de ziel’ zijn op grote lijnen: het verbinden met je ziel/essentie, het helen van je innerlijk kind, alle lagen loslaten die het contact met je ziel nog versluieren, herinneren wat jouw zielsmissie is en die gaan leven en je verbinden met het universum.

In een volgende blog zal ik dieper ingaan op de verschillende ruimtes in het ‘Huis van de ziel’.

Holistische niveaus

Alle holistische niveaus komen in het ‘Huis van je ziel’ aan bod en zo komt er steeds meer ruimte voor de ziel. Holistisch wil zeggen op fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch als spiritueel niveau. Wanneer al deze niveaus in balans zijn, kun je volledig leven vanuit je essentie en genieten van je mooiste leven. Dus zowel je vanuit je menszijn als vanuit je ziel.

Samenwerking tussen ziel en menszijn

Juist door de verbinding met je essentie te herstellen, kun je ook je menszijn helen. Je essentie is immers al heel en compleet en oordeelt niet. Wanneer jij je verbindt met die liefde en onschuld van je ziel, dan kun je je menszijn ook helemaal omarmen. Je kunt zonder oordelen naar je emoties, gedachten en acties kijken. Voor je ziel is het immers allemaal ervaring. Je kunt met een nieuwsgierige blik kijken wat jouw menszijn nu nodig heeft en jezelf dit geven. En wanneer jij je menszijn verder heelt, dus al je blokkerende overtuigingen en onverwerkte emoties, dan krijgt je ziel ook steeds meer ruimte in jouw leven.

Belang van het innerlijk kind

Een belangrijk onderdeel van de verbouwing van het ‘Huis van je ziel’ is het helen van je innerlijk kind. Waarom is dit zo belangrijk? Je innerlijk kind staat het dichts bij je pure zelf. Zonder alle laagjes die in je leven zijn ontstaan. Het weet dus je diepste verlangens. Het weet waar de pijn zit, waar de muren en ‘laagjes’ zijn ontstaan, de diep weggestopte emoties. Door je innerlijk kind te helen kun je jezelf dus bevrijden van alle ‘laagjes’ en zo weer in contact komen met je essentie van pure liefde en onschuld. Ook kom je daarmee weer bij de magische kind kwaliteiten van vreugde, plezier, avontuur en verwondering. Zonder angst, schuld of schaamte. Die gevoelens zijn aangeleerd. Denk je dat een baby zich schuldig voelt of schaamt om te huilen? Nee, het heeft enkel een verlangen, liefde of voeding of rust. Het stelt zichzelf altijd op de eerste plaatst. Omdat het liefde is en niet anders weet dan dat het liefde waard is.

Bevrijding van je ziel

Het is dus eigenlijk een samenwerking tussen je ziel en menszijn die hierin essentieel is. Dit is de sleutel om jezelf helemaal te bevrijden. Wanneer je ziel en menszijn elkaar helemaal vinden en omarmen, dan ontstaat er magie, dan komen hemel en aarde samen. Dat is wat gelukkig zijn voor mij is, het samenvallen van mijn ziel en menszijn. Dan loop je op het pad van vreugde, op het pad van je ziel. Dat geeft je leven zin, daar zit je echte passie en vervulling.

Pijlers tot zelfbevrijding

Wil je hier meer over lezen en de eerste stap zetten naar de bevrijding van jouw ziel? Vraag dan mijn gratis e-book aan ‘Van overleven naar voluit genieten’ en ontdek de drie pijlers tot zelfbevrijding. Hiermee kun je direct een start maken om je weer met zowel je menszijn als je ziel te verbinden en krijg je van daaruit inzicht in de belangrijkste sleutel om jezelf te bevrijden.

Je ziel als ingang voor een leven vol vreugde en vervulling

Samengevat kun je dus weer vreugde en vervulling ervaren door te herinneren wie je bent en hier steeds meer ruimte voor te maken. Door jezelf steeds een stukje meer te bevrijden van wat je allemaal niet bent, kun je ruimte maken voor wat jouw ziel op aarde wil leren en creëren. Tegelijkertijd mag je je menszijn helemaal omarmen en heel veel liefde geven. Jezelf alles gunnen. Dan komt er nog meer ruimte om je hartverlangens te volgen en dus vanuit je ziel te leven. En dan is er vreugde, want dat is je zielsenergie. Je voelt dan een diepe vervulling, vrede en vreugde in je leven.

Posted in

Nicole Nefs-Willard

Als holistisch transformatiecoach is het mijn missie om jou te helpen jezelf te bevrijden zodat je weer voluit kunt genieten van het leven. Hierbij richt ik mij zowel op het omarmen van je aardse mens-zijn en het helen van je innerlijk kind als op de verbinding met jouw ziel. Omdat juist deze combinatie zo krachtig en waardevol is.

Nicole Nefs-Willard

Als holistisch transformatiecoach is het mijn missie om jou te helpen jezelf te bevrijden zodat je weer voluit kunt genieten van het leven. Hierbij richt ik mij zowel op het omarmen van je aardse mens-zijn en het helen van je innerlijk kind als op de verbinding met jouw ziel. Omdat juist deze combinatie zo krachtig en waardevol is.

2 reacties

  1. […] kon de gebeurtenissen plaatsen op mijn zielspad en ik maakte daarmee ruimte voor mijn […]  2. Zelfbevrijding als ontdekkingsreis op 5 juli 2023 om 11:23

    […] is als het ware het spoor van broodkruimels naar je kern. Vreugde is namelijk je zielsenergie en je ziel is wie jij ten diepste vanbinnen […]